Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

10. La veritat sobre els sers espirituals

10. La veritat sobre els sers espirituals

1 ELS ÀNGELS SÓN PART DE LA FAMÍLIA DE DÉU

«Beneïu-lo, àngels del Senyor, herois poderosos.» (Salm 103:20)

Què sabem sobre els àngels?

 • Job 38:4-7

  Jehovà va crear els àngels abans de crear la terra.

 • Apocalipsi 5:11

  Hi ha milions d‘àngels.

 • 1 Pere 1:11, 12

  Els àngels sempre han estat interessats en el propòsit de Jehovà per a la terra.

 • Lluc 15:10

  Els àngels es preocupen pels servents de Déu.

ELS ÀNGELS AJUDEN ELS SERVENTS DE DÉU

«Acampa l’àngel del Senyor entorn dels seus fidels per protegir-los.» (Salm 34:8 [v. 7 en altres bíblies])

Cóm sabem que els àngels poden ajudar-nos?

3 ELS DIMONIS TRACTEN DE FER-NOS MAL

«No volem que Satanàs en traga partit, que ja coneixem massa les seues intencions.» (2 Corintis 2:11)

Qui són els dimonis i per què volen fer-nos mal?

 • Apocalipsi 12:9

  Un àngel es va rebeŀlar contra Jehovà. El seu nom és Satanàs.

 • Gènesi 6:2

  En els temps de Noé, alguns àngels rebels van vindre a la terra.

 • Mateu 9:34

  Estos àngels es convertiren en dimonis al posar-se de part de Satanàs.

 • Deuteronomi 18:10, 11

  Els dimonis tracten d’enganyar i perjudicar la gent de qualsevol forma possible.

4 COM OPOSAR-SE A SATANÀS I ALS DIMONIS

«Resistiu al diable, i el diable fugirà lluny de vosaltres.» (Jaume 4:7)

Com podem obtindre l’ajuda de Jehovà per a oposar-nos a Satanàs i als dimonis?

 • Fets 19:19

  Desfés-te de tots els objectes que estiguen relacionats amb l’espiritisme o que facen que la màgia, els dimonis o les coses sobrenaturals pareguen inofensives o inclús emocionants.

 • Efesis 6:16, 18

  Enfortix la teua fe per mitjà d’estudiar la Bíblia i demana en oració a Jehovà la seua protecció.

 • Proverbis 18:10

  Utilitza el nom de Jehovà.