Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 APÈNDIX

Què és “el país dels morts”?

Què és “el país dels morts”?

EN LA Bíblia valenciana. Traducció interconfessional es traduïx la paraula hebrea xeol i el seu equivalent grec hades per “país dels morts”. Estes dos paraules s’utilitzen en la Bíblia més de 70 vegades en els idiomes originals i estan relacionades amb la mort. En altres versions de la Bíblia es traduïxen per “infern” o “fossa”. Però, en la majoria d’idiomes no existix una paraula específica per a traduir estos termes. Aleshores, què és “el país dels morts”? Vegem com s’utilitza esta expressió en diferents textos bíblics.

Eclesiastés 9:10 diu: “En el món dels morts [xeol] on hauràs d’anar, no hi ha obres ni projectes, no hi ha coneixement ni saviesa”. Vol dir açò que el Xeol és el cementeri, les tombes de les persones que han faltat? No. Quan la Paraula de Déu parla de tombes individuals, no utilitza xeol ni hades, sinó altres paraules en hebreu i grec (Gènesi 23:7-9; Mateu 28:1). A més, la Bíblia tampoc utilitza la paraula xeol per a referir-se a una fossa comuna o a un panteó familiar, llocs on s’enterren a vàries persones juntes (Gènesi 49:30, 31).

Llavors, a què es referix la paraula xeol? La paraula de Déu indica que Xeol, o Hades, es referix a un lloc molt més gran que una simple fossa comuna. Per exemple, Isaïes 5:14 diu que “el país dels morts [xeol] eixamplarà la seua gola, obrirà la boca de bat a bat”. Per dir-ho així, el Xeol ha devorat moltíssims morts i mai n’està fart (Proverbis 30:15, 16). A diferència dels cementeris, que tenen l’espai limitat, “la fossa i el país dels morts [xeol] són insaciables” (Proverbis 27:20). Efectivament, el Xeol mai s’ompli ni té límits. Per tant, el Xeol o Hades, no és un lloc literal que es troba en una determinada ubicació. Més bé, és la sepultura de la humanitat, un lloc figuratiu on la majoria de la humanitat dorm en la mort.

 El que diu la Bíblia sobre la resurrecció ens ajuda a entendre millor el significat de les paraules xeol i hades. La Paraula de Déu relaciona el Xeol i l’Hades amb la mort de la qual es pot ressuscitar (Job 14:13; Fets 2:31; Apocalipsi 20:13). * També diu que al Xeol, o Hades, estan tant els qui van servir Jehovà com molts altres que no ho van fer (Gènesi 37:35; Salm 55:16 [55:15 en altres bíblies]). La Bíblia ens diu que “tant justos com injustos ressuscitaran” (Fets 24:15).

^ § 1 En canvi, la Bíblia diu que els morts que no ressuscitaran no estan en el Xeol, o l’Hades, sinó en “la Gehenna”, que tampoc és un lloc literal, sinó simbòlic (Mateu 10:28, nota).