Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 CAPÍTOL 4

Qui és Jesucrist?

Qui és Jesucrist?
  • Quin paper singular té Jesús?

  • Quin va ser l’orige de Jesús?

  • Quina classe de persona va ser?

1, 2. a) Per què no és el mateix saber alguna cosa d’un famós que conéixer-lo de veritat? b) Quina confusió hi ha respecte a Jesús?

HI HA molts famosos al món. Alguns són molt coneguts a la seua comunitat, ciutat o país, mentres que a altres els coneix tot lo món. Però que sàpies el nom d’algun famós no significa que el conegues, és a dir, que sàpies tota la seua vida o com és en realitat.

2 Gent de tot el món ha sentit parlar de Jesucrist, encara que hagen passat uns 2.000 anys des que va viure a la terra. Però molts no saben ben bé qui era en realitat. Alguns diuen que només era un bon home. Altres que tan sols era un profeta més. I altres creuen que és Déu i que, per tant, hem d’adorar-lo. Són certes estes opinions?

3. Per què és important per a tu conéixer Jehovà Déu i Jesucrist?

3 Saps per què és important per a tu saber la veritat sobre Jesús? La Bíblia diu: “La vida eterna és que et coneguen a tu, l’únic Déu verdader, i aquell que tu has enviat, Jesucrist” (Joan 17:3). Així és, conéixer Jehovà i Jesús pot fer que visques per sempre en un paradís a la terra (Joan 14:6). A més, Jesús va donar el millor exemple de com viure i relacionar-nos amb els altres (Joan 13:34, 35). Al capítol 1 vam vore quina és la veritat  sobre Déu. Ara vorem què diu la Bíblia sobre Jesucrist.

EL MESSIES ANUNCIAT

4. Què signifiquen els títols Messies i Crist?

4 Molt abans que Jesús nasquera, la Bíblia va predir que Déu enviaria un Messies o Crist. Els títols Messies (en hebreu) i Crist (en grec) signifiquen “Ungit”. Així que l’enviat de Déu seria ungit, o siga, nomenat per Déu per a ocupar una posició especial. En altres capítols aprendrem més sobre l’important paper del Messies en el compliment de les promeses divines. I també aprendrem sobre les benediccions que Jesús pot portar-nos inclús ara.  Segurament, abans que Jesús nasquera, moltes persones es preguntaven: “Qui serà el Messies?”.

5. De què no tenien cap dubte els deixebles de Jesús?

5 En el segle I d. C., els deixebles de Jesús de Natzaret no tenien cap dubte que ell era el Messies anunciat (Joan 1:41). Un d’ells, Simó Pere, li va dir sense embuts: “Tu ets el Messies” (Mateu 16:16). Però, com podien estar tan segurs que Jesús era el Messies anunciat? Com podem estar-ne segurs nosaltres?

6. Posa un exemple de com ha ajudat Jehovà les persones fidels a identificar el Messies.

6 Els profetes de Déu que van viure abans de Jesús van predir molts detalls sobre el Messies que ajudarien a identificar-lo. Per exemple, imagina’t que et demanen anar a buscar algú que no coneixes a una estació d’autobusos o de tren molt transitada, o a un aeroport. Veritat que t’ajudaria si et descrigueren com és eixa persona? De la mateixa manera, mitjançant els profetes bíblics, Jehovà va donar una descripció bastant detallada del que faria el Messies i de les coses que li passarien. Així, el compliment de totes estes profecies ajudaria les persones fidels a reconéixer-lo clarament.

7. Digues dos profecies que es van complir en Jesús.

7 Vegem-ne dos exemples. El primer és este: el profeta Miquees havia predit, més de 700 anys abans, que l’enviat de Déu naixeria a Betlem, una xicoteta ciutat de Judà (Miquees 5:1 [5:2 en altres bíblies]). Però, on va nàixer Jesús? Justament en eixa mateixa ciutat! (Mateu 2:1, 3-9.) El segon exemple és la profecia de Daniel 9:25 que amb molts segles d’antelació va dir que el Messies apareixeria l’any 29 d. C. * El compliment  d’estes i altres profecies prova que Jesús era el Messies anunciat.

Quan Jesús es va batejar, es va convertir en el Messies, o Crist

8, 9. Quan Jesús es va batejar, com va quedar encara més clar que ell era el Messies?

8 A finals del 29 d. C. es va fer evident que Jesús era el Messies. Va ser en eixe any quan Jesús li va demanar a Joan el Baptista que el batejara al riu Jordà. Jehovà li va prometre a Joan que li donaria un senyal perquè identificara el Messies. I este el va vore al baptisme de Jesús. La Bíblia ens conta el que va passar: “Després de batejat, Jesús va eixir de l’aigua. Davant d’ell el cel s’obrí, i Jesús veié l’Esperit de Déu que baixava com un colom i venia damunt d’ell. I una veu digué des del cel: —Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut” (Mateu 3:16, 17). Després de vore i escoltar tot el que va passar, Joan no tenia cap dubte que Jesús era l’enviat de Déu (Joan 1:32-34). Aquell dia, quan Déu va derramar sobre el seu Fill el seu esperit sant —o força activa—, Jesús va arribar a ser el Messies, o Crist, nomenat per a ser Cabdill i Rei (Isaïes 55:4).

9 El compliment de les profecies bíbliques i el propi testimoni que Jehovà va donar proven clarament que Jesús era el Messies anunciat. Però la Bíblia contesta altres dos preguntes importants sobre Jesucrist: quin va ser el seu orige i quina classe de persona va ser.

L’ORIGE DE JESÚS

10. Què diu la Bíblia sobre l’existència prehumana de Jesús?

10 La Bíblia diu que Jesús va viure al cel abans de vindre a la terra. Miquees va predir que el Messies naixeria a Betlem i que “els seus orígens venen d’antic” (Miquees 5:1 [5:2 en altres bíblies]). De fet, el propi Jesús va dir moltes vegades que havia viscut al cel abans  de vindre a la terra (llig Joan 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5). Allà, com a criatura espiritual, tenia una relació especial amb Jehovà.

11. Com mostra la Bíblia que Jesús és el fill més estimat de Jehovà?

11 Jesús és el fill més estimat de Jehovà, i amb raó. La Bíblia diu que va ser “engendrat abans de tota la creació”, és a dir, que va ser la primera creació de Déu (Colossencs 1:15). * Una altra cosa que el fa especial és ser “l’Unigènit de Déu” (1 Joan 5:18). Això significa que Jesús ha sigut creat directament per Déu. A més, va ser l’únic que va col·laborar amb Jehovà en la creació de totes les altres coses (Colossencs 1:16). També se l’anomena “la Paraula” (Joan 1:14). Això significa que és el portaveu de Déu, ja que sense cap dubte dóna missatges i instruccions als altres fills de Déu, ja siguen àngels o humans.

12. Com sabem que Jesús no és igual a Déu?

12 És el Fill primogènit igual a Déu, com creuen alguns? Això no és el que diu la Bíblia. Com hem vist al paràgraf anterior, el Fill va ser creat. Així doncs, òbviament, va tindre un principi, mentres que Jehovà no té ni principi ni fi (Salm 90:2). Al Fill Unigènit ni tan sols se li va passar pel cap intentar igualar-se a son Pare. La Bíblia diu clarament que el Pare és més gran que el Fill (llig Joan 14:28; 1 Corintis 11:3). Només Jehovà és “el Déu totpoderós” (Gènesi 17:1). Per tant, no té igual. *

13. Què vol dir la Bíblia quan diu que el Fill és “la imatge del Déu invisible”?

 13 Jehovà i el seu Fill primogènit van disfrutar d’una relació molt estreta durant milions i milions d’anys, molt abans que crearen el cel i la terra. Quin amor tan gran es tindrien l’un a l’altre! (Joan 3:35; 14:31.) Este Fill estimat era com son Pare. Per això la Bíblia es referix al Fill com “la imatge del Déu invisible” (Colossencs 1:15). Tal com un fill pot semblar-se de moltes maneres a son pare, este Fill celestial també reflectia les qualitats i la personalitat del seu Pare.

14. De quina manera va nàixer com a humà el Fill unigènit de Jehovà?

14 El Fill unigènit de Déu va deixar voluntàriament el cel i va vindre a la terra com a humà. Però probablement et preguntes: “Això com pot ser? Pot un esperit nàixer com a humà?”. Per a fer-ho, Jehovà va realitzar un miracle. Va transferir la vida del seu Fill primogènit, que estava en el cel, a la matriu de Maria, una verge jueva. Com que no va intervindre cap pare humà, Maria va donar a llum un fill perfecte, i li va posar per nom Jesús (Lluc 1:30-35).

QUINA CLASSE DE PERSONA VA SER JESÚS?

15. Com és possible conéixer millor Jehovà per mitjà de Jesús?

15 Tot el que Jesús va dir i fer mentres va estar a la terra ens ajuda a conéixer-lo molt bé. I encara més, per mitjà d’ell podem conéixer Jehovà millor. Com? Recorda que este Fill és un reflex perfecte de son Pare. Per això Jesús li va dir a un dels seus deixebles: “Qui m’ha vist a mi ha vist el Pare” (Joan 14:9). Mateu, Marc, Lluc i Joan —els quatre llibres de la Bíblia coneguts com els Evangelis— ens diuen moltes coses sobre la vida, les obres i la personalitat de Jesucrist.

16. Què és el que va ensenyar principalment Jesús, i de qui era este missatge?

 16 Jesús va ser ben conegut com a “Mestre” (Joan 1:38; 13:13). Què és el que va ensenyar? Principalment, el seu missatge era “la bona nova del Regne”, o siga, el Regne de Déu. Este regne celestial governarà tota la terra i portarà benediccions eternes a les persones obedients (Mateu 4:23). De qui era este missatge? El propi Jesús va dir: “La doctrina que ensenye no és meua, sinó del qui m’ha enviat”, és a dir, Jehovà (Joan 7:16). Jesús sabia que son Pare vol que els humans escolten les bones notícies del Regne. Al capítol huit vorem més detalls sobre este govern i tot el que farà.

17. On ensenyava Jesús, i per què s’esforçava tant?

17 On ensenyava Jesús? En qualsevol lloc on es trobara la gent, ja fora al camp, a les ciutats, als pobles, als mercats o a les cases. Jesús no va esperar que les persones vingueren a ell, sinó que ell anava a buscar-les (Marc 6:56; Lluc 19:5, 6). Per què va passar tant de temps i va gastar tantes energies en predicar i en ensenyar? Perquè era la voluntat de Déu, i ell sempre la va complir (Joan 8:28, 29). Però hi ha una altra raó per la qual predicava: sentia compassió per les persones que anaven a buscar-lo (llig Mateu 9:35, 36). Els dirigents religiosos haurien d’haver ensenyat a totes estes persones la veritat sobre Déu i els seus propòsits, però en comptes d’això les van deixar abandonades. No obstant, Jesús sabia quant necessitava esta gent escoltar el missatge del Regne.

18. Quines qualitats de Jesús t’agraden més?

18 Jesús era un home tendre i amb un gran cor. Les persones el veien com una persona accessible  i amorosa. Fins i tot els xiquets se sentien a gust amb ell (Marc 10:13-16). A més, no feia distincions, i odiava la corrupció i la injustícia (Mateu 21:12, 13). En una època en la qual les dones eren tractades amb poc respecte i no se les reconeixien els drets, Jesús les va tractar amb dignitat (Joan 4:9, 27). Era un home humil de veritat. Una volta va llavar els peus als seus apòstols, una faena que normalment la feia el criat de menor categoria.

Jesús va predicar en qualsevol lloc on es trobara la gent

19. Posa un exemple de com Jesús era sensible a les necessitats dels altres.

19 Jesús era sensible a les necessitats dels altres. Això es va fer evident especialment quan va realitzar curacions miraculoses gràcies al poder de l’esperit de Déu (Mateu 14:14). Per exemple, un leprós es va arrimar a Jesús i li va dir: “Si vols, em pots purificar”. Jesús va sentir com si fóra seu el patiment d’aquell home.  Així que, mogut per la compassió, va allargar la mà, el va tocar i li va dir: “Ho vull, queda pur”. I el va sanar (Marc 1:40-42). T’imagines com es va sentir aquell home?

FIDEL FINS A LA MORT

20, 21. Per què es pot dir que Jesús va ser un exemple d’obediència i lleialtat a Déu?

20 Jesús és el millor exemple d’obediència i lleialtat a Déu. Sempre va ser fidel a son Pare celestial a pesar que va suportar tota classe d’oposició i patiments. I va resistir amb fermesa i èxit les temptacions de Satanàs (Mateu 4:1-11). En una ocasió, alguns dels seus familiars que no creien en ell van dir que, fins i tot, havia perdut l’enteniment (Marc 3:21). Però Jesús no es va deixar influenciar i va seguir fent l’obra de Déu. Encara que el van insultar i agredir, es va controlar  i mai va intentar fer mal als seus opositors (1 Pere 2:21-23).

21 Jesús va ser fidel fins a la mort, una mort cruel i dolorosa a mans dels seus enemics (llig Filipencs 2:8). Pensa per un moment en tot el que li va passar l’última nit com a humà a la terra. Va ser arrestat, va ser acusat per falsos testimonis, va ser jutjat per jutges corruptes, va aguantar que la gent es burlara d’ell i va ser torturat pels soldats. Clavat en el pal, va exclamar amb el seu últim alé de vida: “Tot s’ha complit” (Joan 19:30). Però, quan duia tres dies mort, el seu Pare celestial el va ressuscitar com a criatura espiritual (1 Pere 3:18). I, unes poques setmanes després, va tornar al cel. Allí, es va assentar “a la dreta de Déu” fins a rebre el poder per a regnar (Hebreus 10:12, 13).

22. Què va aconseguir Jesús al mantindre’s fidel fins a la mort?

22 Què va aconseguir Jesús al mantindre’s fidel fins a la mort? La seua mort ens obri el camí per a viure eternament en un paradís a la terra, tal com Jehovà volia des d’un principi. En el següent capítol vorem com la mort de Jesús fa això realitat.

^ § 7 Trobaràs una explicació de la profecia de Daniel relacionada amb Jesús a l’apèndix «Jesucrist, el Messies anunciat».

^ § 11 A Jehovà se l’anomena Pare perquè és el Creador (Isaïes 64:8). Com que Jesús va ser creat per Jehovà, se l’anomena Fill de Déu. Per la mateixa raó, a altres criatures espirituals i a Adam se’ls anomena fills de Déu (Lluc 3:38).

^ § 12 Trobaràs més proves que el Fill primogènit no és igual a Déu a l’apèndix «La veritat sobre el Pare, el Fill i l’esperit sant».