Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 APÈNDIX

Què és el Dia del Juí?

Què és el Dia del Juí?

COM t’imagines el Dia del Juí? Molts creuen que, una per una, totes les persones aniran passant davant del tron de Déu i allí seran jutjades. També pensen que algunes seran recompensades amb la vida al cel, i altres condemnades a l’infern. Però, la Bíblia no ho descriu aixina. No serà un temps de terror, sinó d’esperança i restauració.

En Apocalipsi 20:11, 12, l’apòstol Joan descriu el Dia del Juí aixina: “Vaig veure un gran tron blanc, i Déu que hi estava assegut. Davant d’ell la terra i el cel van fugir, i perderen el lloc que ocupaven. Llavors vaig veure els morts, tant els qui havien estat poderosos com els qui havien estat dèbils, drets davant del tron, i foren oberts uns llibres. Van obrir també un altre llibre: el llibre de la vida. Els morts foren jutjats segons les seues obres, tal com es trobaven escrites en aquells llibres”.

Jehovà és el Jutge Suprem de la humanitat. No obstant, ha delegat la funció actual de jutjar en una altra persona. Segons Fets 17:31, l’apòstol Pau diu que Déu “té assenyalat el dia que ha de jutjar el món amb justícia per mitjà d’un  home que ell mateix ha designat”. I este Jutge designat és Jesucrist ressuscitat (Joan 5:22). Però, quan començarà este Dia del Juí? I quant de temps durarà?

El llibre d’Apocalipsi mostra que el Dia del Juí començarà després de la guerra d’Harmagedon, quan el món de Satanàs siga destruït (Apocalipsi 16:14, 16; 19:19–20:3). * Després de l’Harmagedon, s’empresonarà Satanàs i els seus dimonis en un abisme per mil anys. Durant eixe temps, els 144.000 cohereus celestials jutjaran les persones i regnaran “amb el Crist durant mil anys” (Apocalipsi 14:1-3; 20:1-4; Romans 8:17). El Dia del Juí no serà un procediment que es faça de pressa i corrents, en només 24 hores, sinó que durarà tot un mil·lenni.

Durant eixos mil anys, Jesucrist jutjarà “els vius i els morts” (2 Timoteu 4:1). “Els vius” seran la gran “multitud” que sobreviurà a l’Harmagedon (Apocalipsi 7:9-17). A més, l’apòstol Joan va vore “els morts [...] drets davant del tron” del juí. Com va prometre Jesús, “els qui són als sepulcres sentiran la seua veu [la de Crist]” i ressuscitaran (Joan 5:28, 29; Fets 24:15). Però, quina és la base sobre la qual se’ls jutjarà?

D’acord amb la visió que va tindre l’apòstol Joan, “foren oberts uns llibres” i “els morts foren jutjats segons les seues obres, tal com es trobaven escrites en aquells llibres” (Apocalipsi 20:12). Són estos llibres una llista de totes les coses que han fet les persones en el passat? No, ja que no se es jutjarà pel que hagen fet abans de morir. Com podem estar tan segurs d’això? La Bíblia diu: “Els qui hem mort, hem estat alliberats del pecat” (Romans 6:7). Aleshores, per dir-ho d’alguna forma, els qui ressusciten començaran des de zero. Per tant, eixos llibres han de representar noves instruccions que Jehovà donarà. Per a viure eternament a la terra, els supervivents d’Harmagedon i els qui ressusciten  hauran d’obeir els manaments de Déu, fins i tot qualsevol manament nou que Jehovà puga donar durant els mil anys. Per tant, cada un serà jutjat pel que faça durant el Dia del Juí.

Al Dia del Juí, milers de milions de persones tindran per primera volta l’oportunitat d’aprendre quina és la voluntat de Déu i viure d’acord amb ella. Això significa que s’haurà de fer una obra educativa a gran escala. En realitat, els habitants de la terra aprendran a ser justos (Isaïes 26:9). Però no tot el món voldrà fer la voluntat de Jehovà. Isaïes 26:10 diu: “Si concedires gràcia als malvats, mai no aprendrien a fer el bé; farien el mal entre gent irreprensible, no reconeixerien la teua grandesa, Senyor”. Estos malvats seran destruïts per sempre més durant el Dia del Juí (Isaïes 65:20).

Quan s’acabe el Dia del Juí, els humans que sobrevisquen hauran arribat a ser perfectes (Apocalipsi 20:5). Per tant, la humanitat recuperarà la perfecció original durant el Dia del Juí (1 Corintis 15:24-28). Després vindrà una prova final: s’alliberarà Satanàs de l’abisme i se li permetrà intentar enganyar la humanitat per última volta (Apocalipsi 20:3, 7-10). Aquells qui se li oposen voran com es complix en la seua totalitat esta promesa bíblica: “Els justos posseiran la terra, hi habitaran per sempre més” (Salm 37:29). Sí, el Dia del Juí serà una benedicció per a totes les persones fidels!

^ § 1 Trobaràs més informació sobre Harmagedon a l’obra Perspicacia para comprender las Escrituras, vol. 1, pàgines 680, 681, 1086, 1087, i al fullet ¡Manténgase alerta!, pàgines 12 a 15 i 16 a 19, editats pels Testimonis de Jehovà.