Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 CAPÍTOL 17

L’oració ens acosta a Déu

L’oració ens acosta a Déu
  • Per què hem d’orar a Déu?

  • Què hem de fer per a que Déu ens escolte?

  • Com respon Déu a les nostres oracions?

Jehovà, “que ha fet el cel i la terra”, vol escoltar les nostres oracions

1, 2. Per què hem de vore l’oració com un gran privilegi, i per què necessitem saber què diu la Bíblia sobre l’oració?

EN COMPARACIÓ amb l’immens univers, la terra és molt xicoteta. De fet, per a Jehovà, “que ha fet el cel i la terra”, les nacions són com una goteta dins d’un poal d’aigua (Salm 115:15; Isaïes 40:15). Però, la Bíblia diu: “El Senyor és prop dels qui l’invoquen, dels qui l’invoquen amb sinceritat. Satisfà el desig dels seus fidels, escolta el seu crit d’auxili i els salva” (Salm 145:18, 19). Imagina’t què vol dir açò: el Creador totpoderós està tan a prop de nosaltres que ens escolta si l’invoquem “amb sinceritat”. Quin privilegi més gran tenim de poder acostar-nos a Déu en oració!

2 Però si volem que Jehovà escolte les nostres oracions, hem d’orar-li de la manera que ell vol. Com podem fer-ho si no sabem què diu la Bíblia sobre l’oració? És molt important que ho sapiem perquè l’oració ens ajuda a arrimar-nos a Jehovà.

PER QUÈ ORAR A JEHOVÀ?

3. Per quina raó important hauríem d’orar a Jehovà?

3 Una raó important per la qual hem d’orar a Jehovà és que ell ens invita a fer-ho. La seua Paraula ens anima: “No vos inquieteu per res. En tota ocasió acudiu  a la pregària i a la súplica i presenteu a Déu les vostres peticions acompanyades d’acció de gràcies. I la pau de Déu, que sobrepassa tot el que podem entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist” (Filipencs 4:6, 7). Segur que no volem passar per alt una invitació com esta que ve de part del Governant Suprem de l’univers!

4. Per què orar regularment fa que la teua relació amb Jehovà siga més íntima?

4 Una altra raó per la qual orar és que, si ho fem regularment, la nostra relació amb Jehovà es farà més íntima. Els bons amics no parlen només quan necessiten alguna cosa, sinó que es preocupen l’un per l’altre. La seua amistat es fa més estreta quan parlen clar del que pensen, senten i els preocupa. En cert sentit, passa el mateix amb la nostra relació amb Jehovà. Amb l’ajuda d’este llibre, has deprés molt del que diu la Bíblia sobre Jehovà, la seua personalitat i el seu propòsit. L’has arribat a vore com una persona real. L’oració  et dóna l’oportunitat de contar al teu Pare celestial els teus pensaments i sentiments més íntims. D’esta forma t’acostes més a ell (Jaume 4:8).

QUÈ HEM DE FER PER A QUE DÉU ENS ESCOLTE?

5. Com sabem que Jehovà no escolta totes les oracions?

5 Escolta Déu totes les oracions? Mira el que va dir als israelites rebels del temps del profeta Isaïes: “Quan alceu les mans per pregar em tape els ulls per no veure-vos; encara que allargàreu les oracions, jo no vos escoltaria, perquè teniu les mans plenes de sang” (Isaïes 1:15). Per tant, si fem el que no li agrada, Déu no escoltarà les nostres oracions. D’esta manera, per a que Déu les escolte favorablement, hem de complir amb unes condicions bàsiques.

6. Per a que Déu escolte les nostres oracions, quina condició és imprescindible, i com podem demostrar-la?

6 Una condició imprescindible és que tinguem fe (llig Marc 11:24). L’apòstol Pau va escriure: “Sense la fe és impossible de ser-li [a Déu] agradable, perquè el qui s’acosta a Déu ha de creure que existeix i que recompensa els qui el busquen” (Hebreus 11:6). Tindre fe de veritat és més que simplement saber que Déu existix, o que escolta i respon les oracions. La fe es demostra amb obres. Hem d’evidenciar que tenim fe per la manera com vivim cada dia (Jaume 2:26).

7. a) Per què hem de ser respectuosos quan orem a Jehovà? b) Com podem demostrar humilitat i sinceritat quan li orem?

7 Una altra condició per a acostar-nos a Jehovà en oració és que ho fem amb humilitat i de cor. Veritat que tenim moltes raons per a ser humils quan parlem amb Jehovà? Quan la gent té l’oportunitat de parlar amb el rei o el president del govern, veritat que ho fa amb molt de respecte perquè és conscient de l’elevada posició que  ocupa eixa persona? Quant més al dirigir-nos a Jehovà! (Salm 138:6.) Al cap i a la fi, és “el Déu totpoderós” (Gènesi 17:1). La manera de parlar-li ha de demostrar que reconeixem humilment la nostra posició davant d’ell. Esta humilitat farà que li orem de cor i no per rutina ni amb paraules repetides (Mateu 6:7, 8).

8. Com podem actuar en harmonia amb les nostres oracions?

8 Una altra condició perquè Déu ens escolte és actuar en harmonia amb les nostres oracions. Jehovà espera que fem tot el que puguem d’acord amb el que hem demanat. Per exemple, si demanem: “Dóna’ns hui el nostre pa de cada dia”, hem de ser faeners en qualsevol treball que puguem fer (Mateu 6:11; 2 Tessalonicencs 3:10). Si orem demanant-li ajuda per a véncer una debilitat, hem d’anar amb compte per evitar les circumstàncies i les situacions que pogueren portar-nos a caure en la temptació (Colossencs 3:5). A més d’estes condicions, hi ha preguntes sobre l’oració que cal contestar.

ALGUNES PREGUNTES SOBRE L’ORACIÓ

9. A qui hem d’orar, i per mitjà de qui?

9 A qui hem d’orar? Jesús va ensenyar als seus seguidors a orar al “Pare nostre del cel” (Mateu 6:9). Aixina que les nostres oracions han d’anar dirigides només a Jehovà Déu. Però ell espera que reconeguem el rang del seu Fill unigènit, Jesucrist. Com vam vore en el capítol cinc, Jesús va vindre a la terra com a rescat per a alliberar-nos del pecat i la mort (Joan 3:16; Romans 5:12). I va ser nomenat Gran Sacerdot i Jutge (Joan 5:22; Hebreus 6:20). Per açò, les Escriptures ens diuen que orem per mitjà de Jesús. Ell mateix va dir: “Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi” (Joan 14:6).  Per a que les nostres oracions siguen escoltades, hem de fer-les només Jehovà per mitjà del seu Fill.

10. Per què no cal una posició específica quan orem?

10 Hem de posar-nos en una posició específica quan orem? No. Jehovà no exigix que posem les mans o el cos en cap posició específica. La Bíblia diu que podem orar de moltes maneres: assentats, inclinats, agenollats o plantats (1 Cròniques 17:16; Nehemies 8:6; Daniel 6:11 [6:10 en altres bíblies]; Marc 11:25). El que realment és important és una bona actitud de cor, no una posició concreta perquè els altres ens vegen. En realitat, podem fer una oració en silenci en qualsevol lloc, tant si ens trobem en una emergència com durant les activitats quotidianes. Jehovà ens escolta inclús quan la resta de la gent ni se n’adona (Nehemies 2:1-6).

11. Quins assumptes personals podem incloure a les oracions?

11 Què hauríem de dir en les oracions? La Bíblia diu: “Sempre que li demanem alguna cosa d’acord amb la seua voluntat, ell ens escolta” (1 Joan 5:14). Així que podem orar per qualsevol cosa que estiga en harmonia amb la Seua voluntat. Inclouria açò també els assumptes personals? Per descomptat! Orar a Jehovà és com parlar amb un bon amic. Podem parlar-li clar i esplaiar davant d’ell el nostre cor (Salm 62:9 [62:8 en altres bíblies]). Per exemple: podem demanar-li el seu esperit sant perquè ens ajudarà a fer el que està bé (Lluc 11:13). A més, podem demanar guia per a prendre bones decisions i forces per a suportar les dificultats (Jaume 1:5). Quan pequem, hem de suplicar-li que ens perdone sobre la base del sacrifici de Crist (Efesis 1:3, 7). Clar, no només hem d’orar per nosaltres, sinó també per altres persones, ja siguen familiars o companys de creença (Fets 12:5; Colossencs 4:12).

12. Com podem donar importància, en les nostres oracions, als assumptes relacionats amb el nostre Pare celestial?

 12 En les nostres oracions hem de donar la màxima prioritat a les qüestions relacionades amb Jehovà Déu. Tenim raons de sobra per a alabar-lo de tot cor i donar-li les gràcies per la seua bondat (1 Cròniques 29:10-13). En Mateu 6:9-13 trobem l’oració que Jesús va donar com a model. En esta ens ensenya a demanar que el nom de Déu siga santificat, és a dir, que siga tractat com a sant o sagrat (llig-lo). Seguidament demana que vinga el Regne de Déu i que es faça la voluntat divina en la terra com es fa en el cel. Després d’haver mencionat estos assumptes importants relacionats amb Jehovà, Jesús dóna atenció als assumptes personals. Si també deixem que Déu ocupe el primer lloc en les nostres oracions, demostrarem que no estem interessats només en el nostre benestar.

13. Què diuen les Escriptures sobre la duració de les oracions?

13 Quant han de durar? La Bíblia no posa límits a la duració de les oracions, ja siguen privades o públiques. Poden ser curtes, com les que fem abans de menjar; o llargues, com quan li obrim el cor a Jehovà (1 Samuel 1:12, 15). No obstant, Jesús va censurar la hipocresia dels qui feien oracions llargues per tal de cridar l’atenció (Lluc 20:46, 47). Açò no impressiona Jehovà. El que realment importa és orar-li de cor. Per tant, la duració de les oracions dependrà de les necessitats i les circumstàncies.

Déu pot escoltar-te en qualsevol moment

14. Què significa ser “constants en l’oració”, i quin privilegi tenim?

14 Quantes vegades hem d’orar? La Bíblia ens anima a ser “constants en l’oració”, pregar “contínuament” i perseverar “nit i dia en les pregàries i oracions” (Romans 12:12; 1 Tessalonicencs 5:17; 1 Timoteu 5:5).  Significa açò que hem d’orar a Jehovà en cada moment? No, en comptes d’això, el que la Bíblia diu és que hem d’orar-li regularment per agrair la Seua bondat i demanar-li guia, consol i forces. Que bo és saber que Jehovà no ens posa límits! Podem orar-li tantes voltes i durant tot el temps que vullguem! Si valorem el privilegi de parlar amb el nostre Pare celestial, trobarem moltes ocasions per a fer-ho.

15. Per què hauríem de dir “amén” al final d’una oració personal o pública?

15 Per què hem de dir “amén” al final de l’oració? La paraula amén significa “açò és veritat” o “açò és desitjable”. Hi ha exemples bíblics que demostren que és apropiat acabar les oracions personals i públiques dient “amén” (1 Cròniques 16:36; Salm 41:14 [41:13 en altres bíblies]). Quan diem “amén” al final de la nostra oració, confirmem que les paraules han sigut sinceres. També diem “amén”, en veu alta o en silenci, després d’una oració pública quan estem d’acord amb el que s’ha dit (1 Corintis 14:16).

COM RESPON DÉU LES NOSTRES ORACIONS?

16. De què podem estar segurs quan orem a Déu?

16 De deveres respon Déu a les nostres oracions? Clar que sí! Tenim bones raons per a estar segurs que Aquell qui escolta les pregàries respon les oracions sinceres que li fan milions de persones (Salm 65:3 [65:2 en altres bíblies]). Jehovà pot respondre les nostres oracions de moltes maneres.

17. Per què es pot dir que Jehovà utilitza els àngels i les persones que el servixen per a respondre les oracions?

17 Jehovà utilitza els àngels i les persones que el servixen per a respondre les oracions (Hebreus 1:13, 14). Hi ha hagut moltes experiències de persones que han  orat a Déu demanant-li ajuda per a entendre la Bíblia i poc temps després un testimoni de Jehovà els ha predicat. Estes experiències proven que els àngels ens guien en la predicació del Regne (Apocalipsi 14:6). També, quan orem en un moment de necessitat, Jehovà ens pot respondre impulsant a un cristià per a que ens ajude (Proverbis 12:25; Jaume 2:16).

En resposta a les nostres oracions, Jehovà pot motivar un cristià perquè vinga a ajudar-nos

18. Com utilitza Jehovà el seu esperit sant i la seua Paraula per a respondre les oracions dels qui el servim?

 18 Jehovà Déu utilitza també el seu esperit sant i la seua Paraula per a respondre les oracions dels qui el servim. Quan li demanem ajuda per a superar un problema, ell pot guiar-nos i donar-nos força per mitjà del seu esperit sant (2 Corintis 4:7). Sovint ens respon mitjançant la Bíblia, on ens ajuda a prendre bones decisions; pot ser que, durant el nostre estudi personal de la Bíblia i la lectura de les publicacions cristianes, com ara este llibre, trobem textos bíblics que ens siguen d’ajuda. També és possible que se’ns recorden principis bíblics oportuns quan assistim a una reunió o quan un responsable de congregació, que es preocupa per nosaltres, ens aconsella (Gàlates 6:1).

19. Què hauríem de tindre present quan sembla que Jehovà no respon les nostres oracions?

19 Si sembla que Jehovà tarda en respondre les nostres oracions, no és perquè no puga contestar-les. Recordem que Jehovà respon les oracions que estan d’acord amb la seua voluntat i al temps degut. Ell coneix bé les nostres necessitats i sap com satisfer-les millor que nosaltres mateixos. Moltes vegades permet que continuem demanant, buscant i tocant (Lluc 11: 5-10). Eixa perseverança li demostra que el nostre desig és intens i que la nostra fe és autèntica. A més, Jehovà pot contestar les nostres oracions de forma no evident. Per exemple, quan li orem per algun problema en concret, en comptes de llevar-nos-el, podria respondre’ns donant-nos les forces necessàries per a afrontar-lo (llig Filipencs 4:13).

20. Per què hauríem d’aprofitar el gran privilegi de l’oració?

20 Que agraïts podem estar al Creador de l’univers per estar a prop dels qui li orem com a Ell li agrada! (Llig Salm 145:18.) Aprofitem el gran privilegi de l’oració. Si ho fem, tindrem la meravellosa perspectiva d’acostar-nos més a Jehovà, Aquell qui escolta les oracions.