Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 CAPÍTOL 10

Com influïxen els sers espirituals sobre nosaltres

Com influïxen els sers espirituals sobre nosaltres
  • Ajuden els àngels a les persones?

  • Com han influït els dimonis sobre els humans?

  • Hem de témer els dimonis?

1. Per què hauríem de voler deprendre coses sobre els àngels?

QUAN coneixes millor una persona, acabes deprenent alguna cosa sobre la seua família. De la mateixa forma, per a conéixer millor Jehovà és normal que t’informes sobre la seua família, ja que la Bíblia anomena “fills de Déu” els àngels (Job 38:7). Aleshores, quin lloc ocupen els àngels en el propòsit diví? Han jugat algun paper en la història humana? Influïxen sobre la teua vida? I de ser així, de quina forma ho fan?

2. Quin és l’orige dels àngels, i quants n’hi ha?

2 La Bíblia menciona els àngels centenars de voltes. Vegem varies d’estes referències per conéixer més detalls sobre ells. Per exemple, com van arribar a existir? Colossencs 1:16 diu: “Déu ha creat per ell [Jesucrist] totes les coses, tant les del cel com les de la terra”. Per tant, per mitjà del seu Fill unigènit, Jehovà ha creat tots els àngels de forma individualitzada. Quants àngels hi ha? La Bíblia diu que molts milions, i tots ells són poderosos (Salm 103:20; Apocalipsi 5:11).

3. Què ens diuen sobre els àngels les paraules de Job 38:4-7?

3 Segons el relat bíblic, quan es va crear la terra, “tot l’estol dels fills de Déu” va cridar d’entusiasme (Job  38:4-7). Així que els àngels ja existien molt abans de la creació dels humans, fins i tot, abans de la creació de la terra. Este passatge bíblic també ens mostra que els àngels tenen sentiments, ja que diu que cridaven “d’entusiasme”. I fixa’t que també diu que tots els “fills de Déu” es van alegrar molt. Això vol dir que, en aquell temps, tots els àngels formaven una família unida que servia Déu.

AJUDA I PROTECCIÓ ANGÈLICA

4. De quina forma es mostra a la Bíblia que als àngels fidels els interessa el que fan els humans?

4 Els àngels van ser testimonis de la creació dels primers humans i, des de llavors, han seguit amb molt d’interés el creixement de la família humana i el desenrotllament del propòsit de Déu (Proverbis 8:30, 31; 1 Pere 1:11, 12). Per desgràcia, amb el pas del temps, els àngels van vore que la major part de la família humana s’apartava de servir el seu Creador. Òbviament, això va entristir molt els àngels fidels. No obstant, quan un humà decidix tornar a Jehovà, encara que només en siga un, hi ha alegria “entre els àngels” (Lluc 15:10). Com que els àngels es preocupen pel benestar d’aquells qui servixen Déu, no ens sorprén que Jehovà els haja usat moltes voltes per enfortir i protegir els Seus servents fidels en la terra (llig Hebreus 1:7, 14). Vegem-ne alguns exemples.

“El meu Déu ha enviat el seu àngel a cloure la gola dels lleons” (Daniel 6:23 [6:22 en altres bíblies]).

5. Cita alguns exemples d’àngels que van ajudar els servents de Déu.

5 Quan Déu va destruir les ciutats perverses de Sodoma i Gomorra, Lot i les seues filles van sobreviure gràcies a que dos àngels els van traure fora d’allí (Gènesi 19:15, 16). Segles després, es va ordenar que tiraren el profeta Daniel a la fossa dels lleons, però no li va passar res. Ell mateix va dir: “El meu Déu ha enviat el seu àngel a cloure la gola dels lleons i no m’han fet cap mal”  (Daniel 6:23 [6:22 en en altres bíblies]). Al segle d. C., un àngel va alliberar Pere de la presó (Fets 12:6-11). En una altra ocasió, alguns àngels van donar suport a Jesús al començament del seu ministeri en la terra (Marc 1:13). I, abans de morir, “se li va aparéixer un àngel del cel que el confortava” (Lluc 22:43). Que consoladora deu haver sigut esta experiència per a Jesús!

6. a) Actualment, de quina forma protegixen els àngels al poble de Déu? b) Quines preguntes considerarem ara?

6 Hui en dia, els àngels ja no s’apareixen als servents de Déu en la terra. Però, tot i que no els podem vore, els poderosos àngels de Déu encara protegixen el Seu poble, especialment dels perills espirituals. La Bíblia diu que l’àngel de Jehovà acampa “entorn dels seus fidels per protegir-los” (Salm 34:8 [34:7 en altres bíblies]). Per què haurien de consolar-nos estes paraules? Perquè hi ha criatures espirituals malvades que volen acabar amb nosaltres! Qui són? D’on vénen? Per què ens volen fer mal? Per a saber-ho, fem un colp d’ull al que va passar al principi de la història humana.

ÀNGELS QUE SÓN ENEMICS NOSTRES

7. Fins quin punt va tindre èxit Satanàs en apartar de Déu a la gent?

7 Com vam aprendre al capítol tres, un àngel es va deixar emportar pel seu desig de governar sobre els altres, i aixina es va oposar a Déu. Més tard se’l va arribar a conéixer com Satanàs el Diable (Apocalipsi 12:9). Es podria dir que Satanàs va obtindre bons resultats, ja que al llarg dels 1.600 anys que van passar després d’enganyar Eva, només uns pocs, com Abel, Henoc i Noé, es van mantindre fidels a Déu (Hebreus 11:4, 5, 7).

8. a) Com es van convertir alguns àngels en dimonis? b) Per tal de sobreviure al Diluvi, què van fer els dimonis?

8 En els dies de Noé, uns altres àngels es van rebel·lar  contra Jehovà. Van abandonar el seu lloc en la família celestial, van baixar a la terra i van adoptar forma humana. Per què van fer això? Gènesi 6:2 ens ho contesta: “Alguns dels fills de Déu, en veure que les filles dels hòmens eren belles, prengueren per mullers totes les que van voler”. Però Jehovà no permetria esta conducta per part dels àngels ni tampoc la corrupció que, com a conseqüència, estava suportant la humanitat. Per esta raó va portar un diluvi a escala global, per eliminar tots els humans roïns i preservar els seus servents fidels (Gènesi 7:17, 23). D’esta forma, Déu va forçar els àngels rebels, o dimonis, a abandonar la seua forma humana  i a tornar al cel com a criatures espirituals. Estos àngels s’havien posat de part del Diable, qui d’esta manera va arribar a ser el “príncep dels dimonis” (Mateu 9:34).

9. a) Què els va passar als dimonis quan van tornar al cel? b) Respecte als dimonis, què considerarem a continuació?

9 Quan els dimonis van tornar al cel, se’ls va marginar igual que a Satanàs, el seu governant (2 Pere 2:4NM). A pesar que ja no poden materialitzar-se en humans, encara influïxen terriblement sobre les persones. De fet, amb l’ajuda d’estos dimonis, Satanàs “enganya el món sencer” (Apocalipsi 12:9; 1 Joan 5:19). Com ho fan? Principalment amb estratagemes pensades per confondre la gent (llig 2 Corintis 2:11). Vegem-ne alguns.

COM ENGANYEN ELS DIMONIS?

10. Què és l’espiritisme?

10 Per tal d’enganyar les persones, els dimonis usen l’espiritisme. Practicar-lo significa tractar amb els dimonis, ja siga directament o per mitjà d’un mèdium. La Bíblia condemna l’espiritisme i ens advertix que ens apartem de tot allò que hi estiga relacionat (Gàlates 5:19-21). Els dimonis utilitzen l’espiritisme igual que un pescador usa el seu ham. Depenent de la classe de peix que vullga agarrar, el pescador usarà un ham o un altre. De la mateixa manera, els dimonis utilitzen diferents formes d’espiritisme per atraure tota classe de persones sota la seua influència.

11. Què és l’endevinació, i per què hem de fugir d’ella?

11 Un engany que usen els dimonis perquè piquem l’ham és l’endevinació. En què consistix esta pràctica? Es tracta de voler conéixer el futur o alguna cosa desconeguda. Algunes formes d’endevinació són: l’astrologia, el tarot, la bola de cristall, la quiromància, o buscar presagis als somnis. Encara que moltes persones pensen que  totes estes pràctiques són inofensives, la Bíblia mostra que els endevins treballen amb els dimonis. Per exemple, a Fets 16:16-18 es menciona “un esperit que endevinava el futur” i permetia que una xicona fóra “pitonissa”. Però quan se li va expulsar aquell dimoni, la xicona va perdre la seua capacitat per a endevinar.

Els dimonis utilitzen diversos mètodes per enganyar la gent

12. Per què és perillós intentar comunicar-nos amb els morts?

12 Una altra forma que tenen els dimonis d’enganyar les persones és animar-les a consultar els morts. Sovint enganyen les persones afligides per la pèrdua d’algú que estimaven amb idees falses sobre aquells que han faltat. Per exemple, un mèdium podria donar-los informació concreta d’algú que ha mort o parlar-los imitant la seua veu. Aixina fan creure que els morts estan realment vius i que contactar amb ells els ajudarà a suportar la pena. Però eixe “consol” és igual de fals com de perillós. Per què? Els dimonis poden imitar la veu d’una persona que ha mort i donar-li al mèdium informació sobre esta  (1 Samuel 28:3-19). A més, tal com vam deprendre al capítol sis, els morts han deixat d’existir (Salm 115:17). Per tant, aquells que fan “evocacions de morts” han sigut enganyats pels dimonis i estan actuant en contra de la voluntat de Déu (llig Deuteronomi 18:10, 11; Isaïes 8:19NM). Aixina que vés amb compte i rebutja este ham perillós que et llancen els dimonis.

13. Què és el que han pogut fer molts dels qui vivien atemorits pels dimonis?

13 Els àngels malvats no només enganyen les persones, també les espanten. Satanàs i els seus dimonis saben que el temps se’ls acaba, que se’ls deixarà fora de combat, per això ara són més roïns que mai (Apocalipsi 12:12, 17). Tot i això, milers de persones que vivien atemorides pels dimonis han pogut alliberar-se. Com ho han fet? Què és el que pot fer una persona que està involucrada en l’espiritisme?

COM OPOSAR-NOS ALS ÀNGELS MALVATS

14. Tal com van fer els cristians efesis del segle I, com podem alliberar-nos de la influència dels dimonis?

14 La Bíblia ens diu com oposar-nos als dimonis i com alliberar-nos d’ells. Mira què va passar a Efes en el segle d. C. Alguns dels qui s’havien fet cristians, havien practicat l’espiritisme en el passat. Saps què van fer per a abandonar esta pràctica? La Bíblia respon: “Un bon nombre dels qui s’havien dedicat a la màgia van amuntonar els seus llibres i els van cremar davant de tots” (Fets 19:19). Al destruir els llibres de màgia, aquells cristians recent convertits van donar l’exemple per a tots els que hui en dia volen resistir-se als àngels malvats. Les persones que volen servir Déu han de desfer-se de tot allò relacionat amb l’espiritisme: llibres, revistes, pel·lícules, cartells i gravacions musicals que animen a practicar l’espiritisme  i el facen vore com una cosa atraient i excitant. També estan inclosos els amulets i altres objectes que es porten per protegir-se contra el mal (1 Corintis 10:21).

15. Què cal fer per tal d’oposar resistència als àngels malvats?

15 Anys després que els cristians d’Efes destruïren els seus llibres de màgia, l’apòstol Pau els va escriure: “Ens toca lluitar [...] contra els esperits malignes” (Efesis 6:12). Els dimonis no s’havien donat per vençuts; encara intentaven dominar-los. Què més calia que feren aquells cristians? Pau els va dir: “Poseu-vos sobretot l’escut de la fe, capaç d’apagar tots els dards encesos del Maligne” (Efesis 6:16). Queda clar. Quant més fort siga l’escut de la nostra fe, més forta serà la nostra resistència als àngels malvats (Mateu 17:20).

16. Com podem enfortir la nostra fe?

16 Llavors, com podem enfortir la nostra fe? Estudiant la Bíblia. La fermesa d’un mur depén de la fermesa del seu fonament. De la mateixa manera, la fermesa de la nostra fe depén molt de la força del seu fonament, el qual és el coneixement exacte de la Paraula de Déu. Si llegim i estudiem la Bíblia diàriament, la nostra fe es farà forta. Com un mur ben ferm, la nostra fe ens protegirà de la influència malvada dels dimonis (1 Joan 5:5).

17. Per tal de resistir els àngels malvats, què més hem de fer?

17 Què més havien de fer aquells cristians d’Efes? Com que vivien en una ciutat impregnada de demonisme, els calia protecció extra. Així que Pau els va dir: “Pregueu en tota ocasió, moguts per l’Esperit, amb oracions i súpliques” (Efesis 6:18). Com nosaltres també vivim en un món impregnat de demonisme, és essencial que, per tal de resistir-lo, orem a Jehovà fervorosament per la Seua protecció. Per descomptat cal que gastem el nom de Déu quan orem (llig Proverbis  18:10). Per tant, hauríem d’orar-li contínuament: “Allibera’ns del mal”, o en altres paraules, de Satanàs (Mateu 6:13). Jehovà contestarà totes estes oracions fervoroses (Salm 145:19).

18, 19. a) Per què podem estar ben segurs de guanyar la batalla contra els àngels malvats? b) Quina pregunta es respondrà al pròxim capítol?

18 Els dimonis són perillosos, però si oposem resistència al Diable i ens acostem a Déu fent la seua voluntat, no els tindrem por (llig Jaume 4:7, 8). El poder que tenen estos àngels malvats és limitat. Ja se’ls va castigar en el temps de Noé, i molt prompte rebran el seu juí final (Judes 6). No t’oblides que els àngels poderosos de Jehovà també ens protegixen (2 Reis 6:15-17). N’estan molt pendents i desitgen moltíssim vore’ns resistir els dimonis amb èxit. Per dir-ho d’alguna forma, ens estan animant. Per tant, arrimem-nos a Jehovà i a la seua família d’àngels fidels. També evitem tota classe d’espiritisme mentres apliquem el consell de la Paraula de Déu (1 Pere 5:6, 7; 2 Pere 2:9). Aleshores podrem estar ben segurs de guanyar la batalla contra els dimonis.

19 Però, per què ha permés Déu els dimonis i la maldat que tant de patiment han causat a les persones? Esta pregunta es contestarà en el següent capítol.