Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 CAPÍTOL 18

El baptisme i la teua relació amb Déu

El baptisme i la teua relació amb Déu
  • De quina manera es bategen els cristians?

  • Quins passos s’han de donar per a batejar-se?

  • Com es dedica algú a Déu?

  • Quin és el motiu principal per a batejar-se?

1. Per què va voler batejar-se un funcionari de la cort d’Etiòpia?

UN FUNCIONARI de la cort d’Etiòpia del segle va dir: “Ací hi ha aigua. Què em priva de ser batejat?”. Un cristià que es deia Felip li acabava de demostrar amb les Escriptures que Jesús era el Messies anunciat. Açò li va arribar tant al cor que es va voler batejar (Fets 8:26-36).

2. Per què hauries de pensar seriosament en batejar-te?

 2 Si has estudiat amb atenció els capítols anteriors amb un testimoni de Jehovà, potser és el moment de preguntar-te: “Què em priva de ser batejat?”. Fins ara, has aprés que la Bíblia promet vida eterna en un paradís (Lluc 23:43; Apocalipsi 21:3, 4). I també saps quina és la veritat sobre la condició dels morts i l’esperança de la resurrecció (Eclesiastés 9:5; Joan 5:28, 29). Probablement portes un temps anant a les reunions dels Testimonis de Jehovà i has comprovat en primera persona que ells practiquen la religió verdadera (Joan 13:35). I una raó encara més important és que, possiblement, ja tingues una relació personal amb Jehovà.

3. a) Quin manament va donar Jesús als seus seguidors? b) De quina manera es bateja un cristià?

3 Com pots demostrar que vols servir Déu? Jesús va dir als seus seguidors: “Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los” (Mateu 28:19). Jesús mateix ens va donar l’exemple quan es va batejar. No li van arruixar aigua ni li van banyar un poquet el cap (Mateu 3:16). La paraula batejar prové d’un terme grec que significa “submergir”. Per tant, un cristià es bateja submergint-se completament en aigua.

4. Què demostres quan et bateges?

4 Tots els qui vullguen tindre una bona relació amb Jehovà s’han de batejar. Quan et bateges, demostres públicament que vols servir Déu i que servir-lo et fa feliç (Salm 40:8, 9 [40:7, 8 en altres bíblies]). Però, per a batejar-te, primer has de fer vàries coses.

NECESSITES CONEIXIMENT I FE

5. a) Quin és el primer pas per a poder batejar-te? b) Per què són tan importants les reunions cristianes?

5 Ja has fet el primer pas! Com? Coneixent Jehovà  i Jesucrist, potser gràcies a un curs bíblic (llig Joan 17:3). Però encara queda molt per a aprendre. Els cristians desitgen arribar “al ple coneixement de la Seua voluntat” (Colossencs 1:9). Anar a les reunions dels Testimonis de Jehovà t’ajudarà moltíssim a aconseguir-ho. Per tant, és important que no te les perdes (Hebreus 10:24, 25). Assistir regularment t’ajudarà a conéixer Déu.

Has d’adquirir coneiximent exacte de la Paraula de Déu si et vols batejar

6. Quant de coneiximent bíblic has de tindre per a batejar-te?

6 Per descomptat, no cal que t’aprengues tota la Bíblia per a poder batejar-te. El funcionari d’Etiòpia sabia algunes coses, però necessitava ajuda per a entendre parts de les Escriptures (Fets 8:30, 31). Doncs a tu també et queda molt per a aprendre (Eclesiastés 3:11). No obstant, per a poder-te batejar has de conéixer i acceptar almenys les ensenyances bàsiques de la Bíblia (Hebreus 5:12). Això significa saber en quina condició estan els morts, la importància del nom de Déu i la del Seu Regne.

7. Quin efecte hauria de tindre en tu el fet d’estudiar la Bíblia?

7 No és suficient només amb el coneixement, “sense la fe és impossible” agradar a Déu (Hebreus 11:6). La Bíblia conta que quan algunes persones que vivien en l’antiga Corint van escoltar el missatge, van començar a creure i es van batejar (Fets 18:8). De la mateixa manera, un curs bíblic t’hauria de convéncer que la Bíblia és la Paraula inspirada de Déu, també t’hauria d’ajudar a confiar en les Seues promeses i en el poder salvador del sacrifici de Jesús (Josué 23:14; Fets 4:12; 2 Timoteu 3:16, 17).

PARLA DE LES VERITATS BÍBLIQUES ALS ALTRES

8. Què t’animarà a parlar del que has aprés?

8 A mesura que cresca la teua fe, més difícil se’t farà  callar-te el que has aprés (Jeremies 20:9). Desitjaràs parlar amb els altres de Déu i dels seus propòsits (llig 2 Corintis 4:13).

La fe farà que vullgues parlar de les teues creences a altres persones

9, 10. a) Amb qui podries parlar de les veritats bíbliques? b) Què has de fer si vols començar a predicar amb els Testimonis de Jehovà?

9 Tal vegada podries explicar amb tacte algunes veritats bíbliques als teus familiars, amics, veïns o companys de faena. Amb el temps, potser vullgues predicar de forma organitzada amb els Testimonis de Jehovà. Quan arribe eixe moment, parla-ho tranquil·lament amb el testimoni que estudia la Bíblia amb tu. Si estàs preparat per a predicar formalment amb la congregació, es faran plans per a que tu i la persona que estudia amb tu vos reuniu amb dos responsables de la congregació.

10 Açò et permetrà conéixer millor alguns dels responsables de la congregació, qui pasturen el ramat de Déu (Fets 20:28; 1 Pere 5:2, 3). Si veuen que entens i creus les ensenyances bàsiques de la Bíblia, vius d’acord amb elles i de veritat vols ser testimoni de Jehovà, et comunicaran que reunixes els requisits necessaris per a predicar com a publicador de les bones notícies no batejat.

11. Quins canvis haurien de fer algunes persones per a predicar amb la congregació?

11 Probablement necessites fer alguns canvis abans de ser publicador no batejat. Estos podrien ser alguns hàbits que hages mantingut en secret. Per tant, abans de demanar ser publicador, has de portar una vida lliure de pecats greus, com la immoralitat sexual, la borratxera o el consum de drogues (llig 1 Corintis 6:9, 10; Gàlates 5:19-21).

 PENEDIMENT I CONVERSIÓ

12. Per què és necessari el penediment?

12 Cal fer uns altres passos abans del baptisme. L’apòstol Pere va dir: “Ara, per tant, penediu-vos i convertiu-vos, perquè siguen esborrats els vostres pecats” (Fets 3:19). El penediment és un sentiment sincer de pesar per alguna cosa que hages fet. Però no només el senten les persones que han portat una vida immoral, sinó també les persones que han portat una vida relativament neta. Per què? Perquè tots som pecadors i necessitem que Déu ens perdone (Romans 3:23; 5:12). Abans d’estudiar la Bíblia no sabies quina era la voluntat de Déu. Per tant, com podries haver portat una vida que li agradara? Per esta raò és necessari el penediment.

13. Què és la conversió?

13 Després del penediment, va la conversió. No hi ha prou amb penedir-se; has de canviar l’estil de vida que portaves i estar decidit a fer el que està bé a partir d’este moment. El penediment i la conversió són dos coses que has de fer abans de batejar-te.

DEDICA’T A DÉU

14. Quina altra cosa molt important has de fer abans de donar el pas de batejar-te?

14 Hi ha una altra cosa molt important que has de fer abans de donar el pas de batejar-te: has de dedicar la teua vida a Jehovà.

T’has dedicat a Déu en oració?

15, 16. Què significa dedicar-te a Déu, i què t’impulsarà a fer-ho?

15 Quan per mitjà d’una oració et dediques a Jehovà, promets adorar-lo tota la vida només a ell (Deuteronomi 6:15). Però, per què voldria algú comprometre’s d’eixa manera? Bé, imagina’t que un home comença a festejar amb una dona. Quant més la conega i veja les seues bones qualitats, més atret se sentirà  per ella. I amb el temps, el més natural serà que li demane matrimoni. Òbviament, al casar-se tindrà més responsabilitats, però l’amor que sent per ella farà que done eixe pas tan important.

16 Quan arribes a conéixer i estimar Jehovà, et sents impulsat a servir-lo o adorar-lo sense condicions. Tot el qui vol seguir a Jesucrist cal “que es negue a ell mateix” (Marc 8:34). Ens neguem a nosaltres mateixos quan no deixem que els desitjos i objectius personals s’interposen en la nostra obediència a Déu. Llavors, abans de batejar-te, fer la voluntat de Jehovà ha d’estar en primer lloc a la teua vida (llig 1 Pere 4:2).

COM SUPERAR EL SENTIMENT DE NO ESTAR A L’ALTURA

17. Per què algunes persones tenen por de dedicar-se a Jehovà?

17 Algunes persones tenen por a dedicar-se a Jehovà perquè és un pas molt seriós. Potser els espanta la idea de donar compte a Déu com a cristians dedicats. I pensen que és millor no fer-ho per por de fallar-li i decepcionar-lo.

18. Què t’impulsarà a dedicar-te a Déu?

18 Poc a poc, l’amor que sents per Jehovà anirà creixent i t’impulsarà a dedicar-te a ell i a esforçar-te tot el que pugues per viure d’acord amb el que li has promés (Eclesiastés 5:3 [5:4 en altres bíblies]). Després de dedicar-te, probablement voldràs portar “una vida digna del Senyor, que el complaga en tot” (Colossencs 1:10). Com que vols Jehovà, no et costarà molt fer la seua voluntat. Segurament estaràs d’acord amb les paraules de l’apòstol Joan, qui va dir: “Estimar Déu vol dir guardar els seus manaments. I els seus manaments no són pesants” (1 Joan 5:3).

19. Per què no has de tindre por de dedicar-te a Déu?

 19 No has de ser perfecte per a dedicar-te a Déu. Jehovà coneix els teus límits i mai et demanarà més del que pugues fer (Salm 103:14). Ell vol que et vaja tot bé i t’ajudarà sempre que ho necessites (llig Isaïes 41:10). Pots estar segur que, si de veritat confies en Jehovà amb tot el teu cor, “ell et guiarà pel camí dreturer” (Proverbis 3:5, 6).

 SIMBOLITZA LA TEUA DEDICACIÓ BATEJANT-TE

20. Per què hauries de “confessar” públicament la teua dedicació a Déu?

20 Reflexionar en tot el que hem analitzat, tal vegada t’ajude a dedicar-te a Déu en oració. També, tot el qui de veritat vol Déu “confessa [o declara] amb els llavis” i “obté la salvació” (Romans 10:10). Com es fa això?

El baptisme representa que has abandonat el teu estil de vida passat i que ara vius per a fer la voluntat de Déu

21, 22. Com pots fer pública la teua fe?

 21 Fes saber al coordinador dels responsables de la teua congregació que vols batejar-te. Ell farà plans perquè alguns responsables analitzen amb tu algunes preguntes sobre les ensenyances bàsiques de la Bíblia. Si ells veuen que complixes els requisits, et diran que pots batejar-te en la pròxima ocasió. * Allí, normalment es fa un discurs en el qual s’explica el significat del baptisme. Llavors, l’orador convida els candidats a respondre dos preguntes senzilles i, d’esta manera, confessen o declaren públicament la seua fe.

22 El baptisme t’identifica públicament com a testimoni de Jehovà dedicat a Déu. Els candidats són submergits completament en aigua per demostrar, davant de tots els assistents, que s’han dedicat a Jehovà.

QUÈ SIGNIFICA EL TEU BAPTISME?

23. Què significa batejar-se “en el nom del Pare i del Fill i de l’esperit sant”?

23 Jesús va dir als seus deixebles que serien batejats “en el nom del Pare i del Fill i de l’esperit sant” (Mateu 28:19). Això significa que el candidat al baptisme reconeix l’autoritat de Jehovà i Jesucrist (Salm 83:19 [83:18 en altres bíblies]; Mateu 28:18). I també la funció de l’esperit sant o força activa de Déu (Gàlates 5:22, 23; 2 Pere 1:21).

24, 25. a) Què representa el baptisme? b) Quina pregunta s’ha de contestar?

24 Però batejar-se és més que submergir-se en aigua. És un acte simbòlic de gran importància. La immersió  representa que abandones el teu estil de vida passat. I l’acció d’eixir de l’aigua indica que a partir d’ara viuràs per a fer la voluntat de Déu. No t’oblides mai que t’has dedicat a Jehovà Déu i no a una obra, causa, persona o organització. La teua dedicació i baptisme són el començament d’una relació estreta amb Jehovà, és a dir, d’una amistat íntima amb el teu Creador (Salm 25:14).

25 El fet de batejar-nos no ens garantix la salvació. L’apòstol Pau va dir que continuàrem treballant amb temor i respecte per obtindre la salvació (Filipencs 2:12). Per tant, el baptisme és només el començament per a conseguir-la. A fi d’obtindre la nostra salvació, és necessari que ens mantinguem en l’amor de Déu. Però, com podem fer-ho? L’últim capítol d’este llibre donarà la resposta.

^ § 21 Normalment, els baptismes tenen lloc en les diferents assemblees que tots els anys celebren els Testimonis de Jehovà per tot el món.