Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 APÈNDIX

Què és Babilònia la Gran?

Què és Babilònia la Gran?

EL LLIBRE d’Apocalipsi conté expressions que no s’han d’agarrar al peu de la lletra (Revelació 1:1, NM). Per exemple, parla d’una dona que porta escrit al front el nom de “Babilònia, la gran” i que s’assenta sobre “multituds” i “nacions” (Apocalipsi 17:1, 5, 15). Com que això no ho pot fer una dona literal, òbviament Babilònia la Gran ha de ser simbòlica. Llavors, què representa esta prostituta simbòlica?

 Apocalipsi 17:18 descriu esta dona figurativa com “la gran ciutat, la que ara regna sobre els reis de la terra”. La paraula “ciutat” fa pensar en un grup organitzat de persones. Com que “la gran ciutat” controla “els reis de la terra”, la dona que porta el nom de Babilònia la Gran ha de ser una organització que tinga molta influència per tot el món. Podria dir-se que és un imperi mundial. Però, de quina classe? Doncs, es tracta d’un imperi religiós. Analitzem ara alguns relats del llibre d’Apocalipsi que ens porten a esta conclusió.

Un imperi pot ser polític, comercial o religiós. Està clar que la dona que porta el nom de Babilònia la Gran no és un imperi polític perquè la Bíblia diu que “els reis de la terra [els sistemes polítics d’este món] s’han prostituït amb ella”. O, en altres paraules, esta dona forma aliances amb ells. Per tant, és normal que se l’anomene “la gran prostituta” (Apocalipsi 17:1, 2; Jaume 4:4).

Tampoc és un imperi comercial perquè “els mercaders de tota la terra”, o siga, els mercats, lamentaran la seua destrucció. De fet, es descriu tant als reis com als mercaders observant Babilònia la Gran des de “lluny” (Apocalipsi 18:3, 9, 10, 15-17). Així que és lògic concloure que Babilònia la Gran no és un imperi polític ni comercial, sinó religiós.

El fet que Babilònia la Gran enganya totes les nacions amb les seues “bruixeries” també prova que és un imperi religiós (Apocalipsi 18:23). Com que totes les formes d’espiritisme tenen el seu orige en la religió i en els dimonis, no sorprén vore que la Bíblia anomene “cau de dimonis” a Babilònia la Gran (Apocalipsi 18:2; Deuteronomi 18:10-12). A més, este imperi també s’oposa activament a la religió verdadera, ja que perseguix els “profetes” i el “poble sant” (Apocalipsi 18:24; 17:6). De fet, odia tant la religió verdadera que perseguix violentament els “màrtirs de Jesús”, i fins i tot els assassina (Apocalipsi 17:6). Per tant, esta dona que porta escrit el nom de Babilònia la Gran representa sense cap dubte l’imperi mundial de la religió falsa, el qual inclou totes les religions que s’oposen a Jehovà.