Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 CAPÍTOL 15

L’adoració que Déu aprova

L’adoració que Déu aprova
  • Agraden a Déu totes les religions?

  • Com podem saber quina és la religió verdadera?

  • Quins són els autèntics adoradors de Déu hui en dia?

1. Quins beneficis obtindrem si adorem Déu com ell vol?

JEHOVÀ s’interessa molt per nosaltres i per açò vol que ens beneficiem de la seua guia. Si l’adorem com ell vol, serem feliços i ens estalviarem molts problemes en la vida. A més, tindrem la seua benedicció i ajuda (Isaïes 48:17). Hi ha centenars de religions que diuen que ensenyen la veritat sobre Déu, però les seues ensenyances sobre qui és i el que espera de nosaltres diferixen molt.

2. Com pots saber quina és la manera correcta d’adorar Jehovà, i quin exemple ens ajuda a entendre-ho?

2 Quina és la manera correcta d’adorar Déu? Com ho pots descobrir? Bé, no cal que estudies ni compares les creences de totes les religions. Només has de dependre el que diu realment la Bíblia sobre l’adoració verdadera. Per exemple, molts països tenen un problema greu amb la falsificació de diners. Ara imagina’t que et diuen que has de separar els bitllets falsos dels autèntics. Com ho faries? T’aprendries de memòria totes les falsificacions que hi ha? Quina faenada! Seria més pràctic aprendre com són els bitllets autèntics, veritat? Quan sàpies com són els autèntics, podràs detectar quins són els falsos. Igualment, és més fàcil distingir les religions falses quan aprenem com és la verdadera.

3. Segons va dir Jesús, què hem de fer si volem tindre l’aprovació de Déu?

 3 És important que adorem Jehovà com ell vol. Molts creuen que a Déu li agraden totes les religions, però això no és el que diu la Bíblia. Tampoc és suficient que una persona afirme ser cristiana. Jesús va dir: “No tot aquell que em diu: ‘Senyor, Senyor’, entrarà al Regne del cel, sinó el qui fa la voluntat del meu Pare del cel”. Per tant, per a tindre l’aprovació de Déu hem d’aprendre el que ell ens demana i fer-ho. Jesús va anomenar obradors del mal als qui no fan la voluntat de Déu (Mateu 7:21-23). Així doncs, la religió falsa és com un bitllet fals, no té cap valor, pitjor encara, és molt perniciosa.

4. Què volen dir les paraules de Jesús sobre els dos camins, i a on porten cadascun d’ells?

4 Jehovà dóna a totes les persones l’oportunitat de poder viure eternament a la terra convertida en un paradís. Però si volem aconseguir-ho, hem d’adorar-lo com toca i viure de manera que li agrade. Lamentablement, molts no volen fer-ho. Per això Jesús va dir: “Entreu per la porta estreta, perquè és ampla la porta i espaiós el camí que condueix a la perdició, i són molts els qui hi entren. Però és estreta la porta i dur el camí que condueix a la vida, i són pocs els qui el troben” (Mateu 7:13, 14). Sí, la religió verdadera conduix a la vida eterna, mentres que la falsa a la destrucció. Jehovà no vol que ningú siga destruït, i per això està donant a tot lo món l’oportunitat de conéixer-lo (2 Pere 3:9). En realitat, la manera com adorem Déu determinarà si viurem o morirem.

QUINA ÉS LA RELIGIÓ VERDADERA?

5. Com pots reconéixer els qui practiquen la religió verdadera?

5 Com pots trobar “el camí que condueix a la vida”?  Jesús va dir que seria fàcil saber qui practica la religió verdadera per la seua manera de viure: “Pels seus fruits els coneixereu. [...] Tot arbre bo dóna fruits bons” (Mateu 7:16, 17). És a dir, es reconeix els qui practiquen l’adoració verdadera per les seues creences i per la seua conducta. Òbviament són imperfectes i cometen errors, però en conjunt s’esforcen per fer la voluntat de Déu. Analitzem ara sis característiques per a reconéixer-los.

6, 7. Què pensen de la Bíblia els autèntics adoradors de Déu, i quin exemple els va donar Jesús?

6 Els autèntics adoradors de Déu basen les seues ensenyances en la Bíblia. La Bíblia mateixa diu: “Tota l’Escriptura és inspirada per Déu i útil per a ensenyar, refutar, corregir i educar en el bé, perquè el qui és home [o dona] de Déu arribe a la maduresa i estiga sempre a punt per a tota obra bona” (2 Timoteu 3:16, 17). L’apòstol Pau va escriure als seus companys cristians: “Quan vau rebre la paraula de Déu que vos anunciàvem, la vau acollir no com a paraula humana, sinó com allò que és en realitat: paraula de Déu” (1 Tessalonicencs 2:13). Per tant, les ensenyances i les pràctiques de la religió verdadera no es basen ni en creences ni en tradicions humanes, sinó en la Paraula de Déu, la Bíblia.

7 Jesús ens va donar l’exemple a seguir al basar les seues ensenyances en la Paraula de Déu. Va dir a son Pare en oració: “Consagra’ls en la veritat, que és la teua paraula” (Joan 17:17). Jesús creia en la Paraula de Déu, i tot el que ensenyava estava d’acord amb les Escriptures. De fet, deia molt sovint: “L’Escriptura diu”, i després citava un text bíblic (Mateu 4:4, 7, 10). De la mateixa manera, els servents de Déu de hui en dia no ensenyen les seues pròpies creences. Més bé, creuen  sense cap dubte que la Bíblia és la Paraula de Déu i basen les seues ensenyances en el que esta diu.

8. Què implica l’adoració a Jehovà?

8 Els qui practiquen la religió verdadera adoren només Jehovà i donen a conéixer el Seu nom. Jesús va ensenyar: “Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte només a ell” (Mateu 4:10). Llavors, els servents de Déu no adoren altre déu que no siga Jehovà. Això vol dir també fer conéixer el Seu nom i les Seues qualitats. Com diu Salm 83:19 (83:18 en altres bíblies): “Tu ets l’únic Senyor [Jehovà], l’Altíssim sobre tota la terra”. (Èxode 3:14, nota.) Jesús va donar l’exemple en ajudar els altres a conéixer Déu. Ell mateix va dir en oració: “He fet conéixer el teu nom als qui tu has pres del món i m’has donat” (Joan 17:6). Hui, igualment, els autèntics adoradors de Déu ensenyen als altres quin és el nom de Déu, quin és el Seu propòsit i quines són les Seues qualitats.

9, 10. Com es mostren amor entre si els autèntics cristians?

9 Els servents de Déu es volen sincerament i sense egoisme. Jesús va dir: “Tots coneixeran que sou deixebles meus per l’amor que vos tindreu entre vosaltres” (Joan 13:35). Els primers cristians es volien, tal com va dir Jesús. L’amor del poble de Déu pot trencar barreres racials, socials i nacionals, i l’unix en una germandat autèntica i inseparable (llig Colossencs 3:14). Els membres de les religions falses no es demostren eixe amor. Si es volgueren, no es matarien entre ells per conflictes nacionals o ètnics. Els autèntics cristians no agarren les armes per a matar un altre cristià o qualsevol altra persona. La Bíblia diu: “Els fills de Déu i els fills del diable es coneixen per això: el qui no actua justament no és de Déu, i tampoc no ho és el qui no estima el seu germà. [...] Ens estimem els uns als altres. No feu com Caín, que era  del Maligne i va matar el seu germà” (1 Joan 3:10-12; 4:20, 21).

10 Òbviament, l’amor sincer implica molt més que no matar els altres. Els autèntics cristians usen desinteresadament el seu temps, energies i recursos per a ajudar-se i animar-se mútuament (Hebreus 10:24, 25). S’ajuden en moments difícils i són honrats amb les altres persones. De fet, apliquen sempre el consell bíblic de fer “el bé a tots” (Gàlates 6:10).

11. Per què és vital acceptar Jesús com al mitjà que Déu usa per a salvar-nos?

11 Els autèntics cristians accepten Jesucrist com al mitjà que Déu usa per a salvar-los. La Bíblia diu: “La salvació no es troba en ningú més, perquè, davall del cel, Déu no ha donat als hòmens cap altre nom que puga salvar-nos” (Fets 4:12). Com vam vore al capítol cinc, Jesús va donar la seua vida per a rescatar els humans obedients (Mateu 20:28). A més, Jehovà ha nomenat Jesús Rei del Regne celestial que governarà sobre tota la Terra. Déu ens requerix que obeïm Jesús i fem cas de les seues ensenyances si volem viure eternament. Per esta raó, la Bíblia diu: “Els qui creuen en el Fill tenen vida eterna, però els qui es neguen a creure en el Fill no veuran la vida” (Joan 3:36).

12. Què significa no ser part d’este món?

12 Els autèntics cristians no són part del món. Quan estava sent jutjat pel governador romà Pilat, Jesús li va dir: “La meua reialesa no és d’aquest món” (Joan 18:36). Sense importar el país on visquen, els autèntics seguidors de Jesús són súbdits del Regne celestial i per això mostren neutralitat al no clavar-se en política ni en els conflictes d’este món. No obstant, respecten la decisió dels altres d’afiliar-se a un partit polític, de  presentar-se a les eleccions o de votar. I encara que són neutrals pel que fa a la política, obeïxen les lleis. Per què? Perquè la Paraula de Déu disposa que “tots se sotmeten a les autoritats que tenen el poder” (Romans 13:1). Si hi ha un conflicte entre el que Déu vol i el que el sistema polític demana, els autèntics adoradors seguixen l’exemple dels apòstols, que van dir: “Cal obeir Déu abans que els hòmens” (Fets 5:29; Marc 12:17).

13. Què creuen sobre el Regne de Déu els autèntics seguidors de Crist, i, per tant, que fan?

 13 Els autèntics seguidors de Crist prediquen que el Regne de Déu és l’única esperança per a la humanitat. Jesús va predir: “Aquesta bona nova del Regne serà anunciada per tota la terra, perquè tots els pobles en reben un testimoni. I aleshores vindrà la fi” (Mateu 24:14). En comptes d’animar la gent a confiar en els governants humans, els autèntics seguidors de Crist prediquen que el Regne de Déu és l’única esperança per a la humanitat (Salm 146:3). Jesús ens va ensenyar a orar: “Vinga el teu Regne, que es faça la teua voluntat ací a la terra com es fa en el cel” (Mateu 6:10). La Bíblia prediu que eixe Regne “farà miques i aniquilarà tots aquells altres regnes, però ell es mantindrà per sempre” (Daniel 2:44; Apocalipsi 16:14; 19:19-21).

14. Quin grup religiós creus que reunix les característiques que identifiquen la religió verdadera?

14 Tenint em compte el que acabem d’aprendre, pregunta’t: “Quin grup religiós basa totes les seues ensenyances en la Bíblia i dóna a conéixer el nom de Déu? Quin grup manifesta l’amor cristià, demostra fe en Jesús, no és part d’este món i predica que el Regne de Déu és l’única esperança real per a la humanitat? Pensa: de totes les religions que hi ha al món, quina reunix totes estes característiques?”. Els fets demostren clarament que es tracta dels Testimonis de Jehovà (llig Isaïes 43:10-12).

I TU, QUÈ FARÀS?

15. Què espera Déu de nosaltres a part de creure que ell existix?

15 El simple fet de creure en Déu no és suficient per agradar-lo. Després de tot, la Bíblia també diu que els dimonis creuen que Déu existix (Jaume 2:19). Però es  obvi que ells no fan la voluntat de Déu ni tenen la seua aprovació. Si volem agradar Jehovà, no només hem de creure que existix, sinó també hem de fer la seua voluntat. A més, hem de trencar els llaços que tinguem amb la religió falsa i abraçar la verdadera.

16. Què hem de fer per a no formar part de la religió falsa?

16 L’apòstol Pau va mostrar que no hem de prendre part en la religió falsa. Va escriure: “Eixiu d’enmig d’ells, separeu-vos-en, diu el Senyor; no toqueu res d’impur, i jo vos acolliré” (2 Corintis 6:17; Isaïes 52:11). Per tant, els autèntics adoradors eviten qualsevol cosa que estiga relacionada amb la religió falsa.

17, 18. Què és Babilònia la Gran, i per què és urgent que te n’isques?

17 La Bíblia diu que totes les religions falses formen part de “Babilònia, la gran” (Apocalipsi 17:5). * Este nom ens recorda l’antiga ciutat de Babilònia, on va començar la religió falsa després del diluvi dels dies de Noé. Moltes ensenyances i pràctiques del nostre temps van sorgir a Babilònia fa molt de temps. Per exemple, els babilonis adoraven trinitats de déus. Actualment, la doctrina principal de moltes religions és la Trinitat. Però la Bíblia diu que només hi ha un déu verdader, Jehovà, i que el seu Fill és Jesucrist (Joan 17:3). Els babilonis també creien en l’ànima immortal i que esta podia patir en algun lloc de turment. Hui en dia, moltes religions ensenyen justament esta doctrina.

18 Com la religió de l’antiga Babilònia es va escampar per tota la terra, podem dir sense cap dubte, que l’actual Babilònia la Gran representa l’imperi mundial de la religió falsa. Déu ha predit que la fi d’este imperi serà de repent. Veus per què és importantíssim que et separes  per complet de Babilònia la Gran? Jehovà vol que te n’isques mentres encara hi haja temps (llig Apocalipsi 18:4, 8).

Si servixes Jehovà junt amb el seu poble, guanyaràs molt més del que pots perdre

19. Què guanyaràs si servixes Jehovà?

19 És probable que alguns ja no s’ajunten amb tu pel fet d’abandonar la religió falsa. Però si servixes Jehovà junt amb el seu poble, guanyaràs molt més del que pots perdre. Igual que els primers deixebles de Jesús, que havien deixat altres coses per seguir-lo, tindràs molts germans i germanes espirituals. Seràs part d’una gran família mundial de milions de cristians verdaders, els quals et mostraran amor autèntic. I tindràs la meravellosa esperança de vida eterna “en el món futur” (llig Marc 10:28-30). I, qui sap, potser els qui t’abandonen perquè ara tens altres creences, amb el temps aprenguen què diu la Bíblia i comencen a servir Jehovà.

20. Quin futur els espera als qui practiquen la religió verdadera?

20 Déu molt prompte acabarà amb este sistema malvat i el reemplaçarà per un món just governat pel seu Regne (2 Pere 3:9, 13). Serà meravellós! Només hi haurà una religió, la verdadera. No creus que seria sensat que feres els passos necessaris per a reunir-te des de hui amb els autèntics adoradors de Déu?

^ § 17 Si vols saber per què Babilònia la Gran representa l’imperi mundial de la religió falsa, consulta l’apèndix «Què és Babilònia la Gran?».