Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

Introducció a la secció 6

Introducció a la secció 6

Quan els israelites finalment van arribar a la terra promesa, el tabernacle es va convertir en el centre de l’adoració verdadera. Els sacerdots ensenyaven la Llei, i els jutges guiaven el poble. Esta secció mostra l’efecte tan profund que les decisions i accions d’una persona poden tindre en els altres. Cada israelita era responsable davant de Jehovà i dels altres. Destaca la bona influència que van tindre Dèbora, Noemí, Josué, Anna, la filla de Jefté i Samuel allí on vivien. Ressalta que encara que alguns no eren israelites, com Rahab, Rut, Jael, i els gabaonites, van decidir posar-se de part dels israelites perquè sabien que Déu estava amb ells.

EN ESTA SECCIÓ

LLIÇÓ 29

Jehovà va elegir Josué

Déu va donar a Josué instruccions que hui poden ser-nos útils també.

LLIÇÓ 30

Rahab va amagar els espies

Les muralles de Jericó es van desplomar, però la casa de Rahab va aguantar a pesar d’estar construïda en la muralla.

LLIÇÓ 31

Josué i els gabaonites

Josué li va demanar a Déu que paralitzara el Sol. Li va contestar Déu?

LLIÇÓ 32

Un líder nou i dos dones valentes

Després de la mort de Josué, els israelites començaren a adorar déus falsos. La vida era difícil, però tot va millorar gràcies al jutge Barac, la profetessa Dèbora, i Jael amb l’estaca de la seua tenda.

LLIÇÓ 33

Rut i Noemí

Dos dones que es van quedar viudes van tornar a Israel. Rut, una d’elles, treballava en el camps, on Booz es va fixar en ella.

LLIÇÓ 34

Gedeó va véncer els madianites

Després que els madianites feren la vida impossible als israelites, el poble demana ajuda a Jehovà. Com va poder véncer l’exèrcit xicotet de Gedeó els 135.000 soldats enemics?

LLIÇÓ 35

Anna suplica a Déu tindre un fill

Elcanà porta a Anna, a Peninnà i als xiquets a adorar Déu al tabernacle de Siló. Allí, Anna demana a Jehovà en oració tindre un fill. Un any després, naix Samuel.

LLIÇÓ 36

La promesa de Jefté

Quina promesa va fer Jefté, i per què? Com va reaccionar la filla de Jefté a la promesa que havia fet son pare?

LLIÇÓ 37

Jehovà parla amb Samuel

El gran sacerdot Elí tenia dos fills que servien com a sacerdots al tabernacle, però ells no obeïen les lleis de Déu. El jovenet Samuel era diferent i Jehovà li va parlar a Samuel.

LLIÇÓ 38

La força de Samsó

Déu va fer que Samsó fóra molt fort per a lluitar contra els filisteus, però quan Samsó va prendre una mala decisió, el filisteus el van capturar.