Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

Introducció a la secció 5

Introducció a la secció 5

Dos mesos després de travessar el Mar Roig, els israelites es van dirigir a la muntanya del Sinaí. Allí, Jehovà va fer un pacte amb el poble d’Israel per a que fóra la seua nació exclusiva. Ell els protegiria i els donaria el que necessitaven: mannà per a menjar, roba que no es desgastava i un lloc segur per a viure. Si eres pare, ajuda el teu fill a entendre per què Jehovà va donar als israelites la Llei, el tabernacle i el sacerdoci. Destaca la importància de complir la nostra paraula, ser humils i sempre ser lleials a Jehovà.

EN ESTA SECCIÓ

LLIÇÓ 23

Israel fa una promesa a Jehovà

Els israelites fan una promesa especial a Déu quan acampen a la muntanya del Sinaí.

LLIÇÓ 24

Van trencar la seua promesa

Mentres Moisés estava rebent els deu manaments, el poble cometia un pecat molt greu.

LLIÇÓ 25

El tabernacle: un lloc per a adorar Jehovà

Este temple que es podia traslladar contenia l’arca de l’Aliança.

LLIÇÓ 26

Els dotze espies

Josué i Caleb van ser diferents dels altres deu hòmens que van espiar la terra de Canaan.

LLIÇÓ 27

Es van rebeŀlar contra Jehovà

Coré, Datan, Abiron, i 250 hòmens més no es van adonar d’un important fet sobre Jehovà.

LLIÇÓ 28

La burreta de Balaam li parla

La burreta veu algú que és invisible per a Balaam.