Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 LLIÇÓ 14

Un esclau que va obeir Jehovà

Un esclau que va obeir Jehovà

Josep era un dels fills més xicotets de Jacob. Els seus germans majors veien que era el favorit de son pare. Com creus que els feia sentir això? Li tenien enveja a Josep i l’odiaven. Un dia Josep va tindre uns somnis estranys que més tard va contar als seus germans. Ells van pensar que eixos somnis volien dir que algun dia s’agenollarien davant d’ell i, clar, això va fer que l’odiaren més encara.

Temps després, els germans de Josep estaven pasturant les ovelles a prop de la ciutat de Siquem. Jacob va enviar Josep per vore com els anava. Des de lluny, el van vore vindre, així que van començar a dir-se els uns als altres: «Mira! El somiador ve cap ací... Matem-lo!». Així que el van agarrar i el van tirar dins d’una cisterna profunda. Però Judà, un dels seus germans, va dir: «No el matem! En lloc d’això, venguem-lo com a esclau!». I així ho feren, el vengueren per 20 peces de plata a uns comerciants madianites que anaven de camí a Egipte.

A continuació, els germans de Josep xoparen la seua túnica amb sang d’una cabra i li l’enviaren a son pare amb el següent missatge: «No és esta la túnica del teu fill?». Aleshores Jacob va pensar que un animal salvatge havia matat Josep. Es va posar tan trist que ningú el podia consolar.

A Egipte, Josep va ser venut com a esclau a un oficial important a qui li deien Putifar. Però Jehovà estava amb Josep. Putifar es va adonar que Josep era molt faener i una persona en la que es podia confiar. Amb el temps, Putifar va posar tot el que tenia al càrrec de Josep.

 La dona de Putifar es va fixar en Josep perquè era un xic ben plantat i fort. Tots els dies li demanava que es gitara amb ella. Què faria Josep? No ho va acceptar de cap manera, de fet li va dir: «No! Això no està bé! El meu amo confia en mi i tu eres la seua dona. Si em gite amb tu, pecaré contra Déu!».

Un dia, la dona de Putifar va anar més allà, va intentar obligar Josep per a que es gitara amb ella. El va agarrar de la roba, però ell va pegar a fugir. Quan Putifar va arribar a casa, li va dir que Josep havia intentat abusar d’ella. Era mentira! Putifar es va posar tan furiós que va tancar Josep a la presó. Però Jehovà no es va oblidar de Josep.

«Humilieu-vos i sotmeteu-vos a la mà poderosa de Déu, i ell vos enaltirà en el temps que té fixat» (1 Pere 5:6)