Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 LLIÇÓ 11

Una prova de fe

Una prova de fe

Des que Isaac era xicotet, son pare Abraham li va ensenyar a estimar Jehovà i a confiar en les Seues promeses. Però quan Isaac tenia uns 25 anys, Jehovà li va demanar a Abraham que fera una cosa molt difícil. Saps què era?

Déu li va dir: «Agarra el teu únic fill i oferix-lo com a sacrifici dalt d’una muntanya a la terra de Morià». Abraham no entenia per quina raó li havia demanat Jehovà una cosa aixina, però així i tot, el va obeir.

Al dia següent, Abraham es va alçar de bon matí i, junt amb el seu fill i dos servents, es van posar de camí cap a Morià. Després de tres dies, ja es podien vore les muntanyes de lluny. Llavors, Abraham va dir als seus servents que els esperaren allí mentres ell i Isaac se n’anaven a oferir un sacrifici. Abraham, que portava un ganivet, li va donar la llenya a Isaac per a que la carregara. Pel camí, Isaac li va preguntar a son pare: «On està l’animalet per al sacrifici?». Abraham li respongué: «Fill meu, Jehovà ens el proveirà».

Finalment, arribaren a la muntanya i construïren un altar. Aleshores, Abraham lligà Isaac de mans i peus i el posà damunt de l’altar.

Llavors Abraham agarrà el ganivet i, justament en eixe moment, l’àngel de Jehovà el va cridar des del cel: «Abraham, no li faces mal! Ara sé que tens fe en Déu, perquè has estat disposat a sacrificar, fins i tot, el teu fill».  Aleshores, Abraham veié un moltó atrapat per les banyes a uns matolls. Ràpidament deslligà Isaac, va agarrar l’animal i el va sacrificar en comptes del seu fill.

Des d’eixe dia en avant, Jehovà va considerar a Abraham amic seu. Saps per quina raó? Perquè Abraham va fer tot allò que Jehovà li va demanar, fins i tot, quan no entenia bé per què li ho demanava.

Jehovà va repetir a Abraham esta promesa: «Et beneiré i faré que la teua descendència siga nombrosa». Això volia dir que Jehovà beneiria totes les persones bones per mitjà de la família d’Abraham.

«Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perda cap dels qui creuen en ell, sinó que tinguen vida eterna» (Joan 3:16)