Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 LLIÇÓ 95

Res podia parar-los

Res podia parar-los

Un home que no podia caminar s’assentava tots els dies a la porta del temple per a demanar. Una vesprada, va vore que Pere i Joan entraven al temple i els va dir: «Per favor, doneu-me alguna cosa». Pere li va dir: «Et donaré una cosa millor que els diners. En nom de Jesús, alça’t i camina!». Llavors el va ajudar a alçar-se, i l’home va començar a caminar! Al vore el miracle, la gent que hi havia allí es va posar supercontenta, i moltes persones es van fer creients.

Però els sacerdots i els saduceus estaven rabiosos. Van agarrar els apòstols i els van dur al tribunal, i allí els van preguntar: «Qui vos ha donat el poder per a curar este home?». Pere els va respondre: «Jesucrist, aquell a qui vau matar». Els líders religiosos van cridar: «No parleu més de Jesús!». Però els apòstols els van contestar: «Hem de parlar d’ell, i no deixarem de fer-ho».

Tan prompte van ser alliberats, Pere i Joan van buscar els altres deixebles i els van contar tot el que havia passat. Després, li van demanar junts a Jehovà: «Per favor, ajuda’ns a ser valents per a que puguem seguir fent la teua labor». Jehovà els va donar esperit sant, i ells van continuar predicant i curant. Més i més persones es feien creients. Els saduceus tenien tants zels dels apòstols que els van arrestar i els van tancar a la presó. Però per la nit, un àngel enviat per Jehovà va obrir les portes de la presó i els va dir: «Torneu al temple i prediqueu allí».

Al sendemà pel matí, es va informar al Sanedrí, o tribunal dels líders religiosos, el següent: «La ceŀla encara està tancada, però els hòmens que vau arrestar ja no estan dins! Estan en el temple ensenyant a la gent». Així que novament van arrestar els apòstols i els van portar davant del Sanedrí. El gran sacerdot els va dir: «Vos vam  ordenar que no parlareu de Jesús!». Però Pere li va respondre: «Hem d’obeir Déu abans que als hòmens».

Els líders religiosos es van enfadar tant que volien matar els apòstols. Però un fariseu, que li deien Gamaliel, es va alçar i va dir: «Aneu amb compte! Déu podria estar amb estos hòmens. Esteu segurs de voler portar-li la contra a Déu?». Van fer cas del seu consell i, després d’assotar els apòstols, els van tornar a ordenar que deixaren de predicar i els van soltar. Però allò no va parar els apòstols. Van seguir predicant les bones notícies amb valentia, tant al temple com de casa en casa.

«Hem d’obeir Déu abans que als homes» (Fets 5:29EVM)