Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 LLIÇÓ 80

Jesús elegix dotze apòstols

Jesús elegix dotze apòstols

Després d’haver estat predicant durant un any i mig, Jesús havia de prendre una decisió molt important: elegir els qui treballarien al seu costat i entrenar-los per a portar la davantera en la congregació cristiana. Jesús volia que Jehovà el guiara, així que va anar a una muntanya on podia estar a soles i li va orar durant tota la nit. Al sendemà, Jesús va reunir alguns dels seus deixebles i va elegir els 12 apòstols. Recordes algun dels seus noms? Els seus noms eren: Pere, Andreu, Jaume, Joan, Felip, Bartomeu, Tomàs, Mateu, Jaume el fill d’Alfeu, Tadeu, Simó i Judes Iscariot.

Andreu, Pere, Felip, Jaume

Els Dotze viatjarien amb Jesús. Després d’entrenar-los, els va enviar a predicar sols. Jehovà els va donar poder per a expulsar dimonis i curar malalts.

Joan, Mateu, Bartomeu, Tomàs

Jesús considerava els Dotze amics seus i confiava en ells. Els fariseus pensaven que els apòstols eren gent inculta i ordinària,  però Jesús els va entrenar per a que pogueren fer bé la seua labor. Estarien amb Jesús en els moments més importants de la seua vida, com per exemple abans de la seua mort i després de la seua resurrecció. Igual que Jesús, la majoria dels Dotze eren de Galilea. I alguns d’ells estaven casats.

Jaume el fill d’Alfeu, Judes Iscariot, Tadeu, Simó

Els apòstols eren hòmens imperfectes que cometien errors. A voltes parlaven sense pensar i prenien males decisions. Altres vegades eren impacients. I en altres ocasions fins i tot discutien sobre qui era el més important. Però eren bona gent que estimava Jehovà. Serien la base de la congregació cristiana després de la mort de Jesús.

«Vos he dit amics perquè vos he fet conéixer tot allò que he sentit del meu Pare» (Joan 15:15)