Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

Introducció a la secció 12

Introducció a la secció 12

Jesús va ensenyar a la gent sobre el Regne del cel. També els va ensenyar a orar per a que se santificara el nom de Déu, per a que vinguera el Seu Regne i per a que es fera la Seua voluntat a la terra. Si eres pare, explica-li al teu fill el que esta oració significa per a nosaltres. Jesús no va permetre que Satanàs el fera ser deslleial. Jesús va elegir els seus apòstols, i ells es van convertir en el fonament del Regne. Destaca el zel de Jesús per l’adoració verdadera. Com que volia ajudar els altres, Jesús va curar els malalts, va alimentar els que tenien fam i, fins i tot, va ressuscitar algunes persones. Amb tots estos miracles, va demostrar quines coses farà el Regne per la humanitat.

EN ESTA SECCIÓ

LLIÇÓ 74

Jesús és el Messies

A què es referix Joan quan diu que Jesús és el Corder de Déu?

LLIÇÓ 75

El Diable tempta Jesús

El Diable tempta Jesús tres voltes. Quines són les tres temptacions? Com respon Jesús?

LLIÇÓ 76

Jesús despatxa els venedors del temple

Per què Jesús trau els animals fora del temple i bolca les taules dels canvistes?

LLIÇÓ 77

Jesús i la samaritana

A una samaritana li sorprén que Jesús li parle. Per què? Què li diu Jesús que no li havia dit a ningú més?

LLIÇÓ 78

Jesús predica el missatge del Regne

Jesús invita alguns dels seus deixebles a fer-se «pescadors d’hòmens». Més tard, entrena 70 dels seus seguidors per a que prediquen el missatge de les bones notícies.

LLIÇÓ 79

Jesús fa molts miracles

Els malalts acudixen a Jesús buscant ajuda, i ell els cura. Inclús li torna la vida a una xiqueta.

LLIÇÓ 80

Jesús elegix dotze apòstols

Per a què els elegix? Te’n recordes dels seus noms?

LLIÇÓ 81

El Sermó de la Muntanya

Jesús ensenya lliçons valuoses a una multitud que estava reunida.

LLIÇÓ 82

Jesús ensenya als seus deixebles a orar

Quines coses va dir Jesús als seus deixebles que havien de seguir demanant?

LLIÇÓ 83

Jesús alimenta milers de persones

Què ens ensenya este miracle sobre Jehovà?

LLIÇÓ 84

Jesús camina per l’aigua

T’imagines com se sentien els apòstols al vore este miracle?

LLIÇÓ 85

Jesús cura un home cego en sàbat

Per què no tot el món estava content amb el que Jesús estava fent?

LLIÇÓ 86

Jesús ressuscita Llàtzer

Quan Jesús veu les llàgrimes de Maria, es posa a plorar també. Però les llàgrimes dels dos prompte es tornen d’alegria.