Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

Carta de la Junta Directiva

Carta de la Junta Directiva

«Hauríeu de ser mestres» (He 5:12). Imagina’t! Jehovà, el millor mestre que existix en l’univers, ens invita a ensenyar als altres sobre ell. Qualsevol assignació per a ensenyar la veritat sobre Jehovà és un gran privilegi, ja siga en la família, la congregació o la predicació, però també suposa una gran responsabilitat. Com podem complir-la?

La resposta es troba en les paraules que l’apòstol Pau va escriure a Timoteu: «Dedica’t a llegir l’Escriptura, a exhortar i a instruir». I va afegir: «Fent-ho així, et salvaràs a tu mateix i salvaràs els qui t’escolten» (1Tm 4:13, 16). Tens un missatge salvavides que compartir, de manera que és de vital importància que millores la teua lectura i la teua ensenyança. Este fullet està dissenyat per a ajudar-te a aconseguir-ho. Analitzem algunes de les seues característiques.

Un text bíblic per lliçó que pot ser un principi o un exemple relacionat amb el tema que s’està analitzant.

Jehovà és el Gran Instructor (Is 30:20). Mentres millores les teues habilitats com a lector i mestre per mitjà d’este fullet, mai oblides que Jehovà és la font del nostre missatge i que és Ell qui atrau les persones (Jn 6:44). Per això, demana a sovint en oració el seu esperit sant i utilitza freqüentment la Paraula de Déu. Centra l’atenció en Jehovà i no en tu mateix, i esforça’t per cultivar en el cor dels teus oients un amor profund per ell.

Has rebut la invitació d’ensenyar el missatge més important que mai s’ha donat a les persones. Confiem que «amb les forces que Déu concedeix» ho aconseguiràs (1Pe 4:11).

Els vostres companys d’ensenyança,

Junta Directiva dels Testimonis de Jehovà