Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 LLIÇÓ 3

Ús de preguntes

Ús de preguntes

Mateu 16:13-16

QUÈ IMPLICA: Fer preguntes amb tacte per a despertar i mantindre l’interés, per a raonar amb qui t’escolta i per a destacar els punts principals.

COM FER-HO:

  • Desperta i mantín l’interés. Fes preguntes retòriques per a provocar una resposta mental o despertar la curiositat.

  • Raona sobre un tema. Ajuda els oients a seguir una argumentació lògica utilitzant una sèrie de preguntes guiadores que porten a una conclusió raonable.

  • Destaca els punts principals. Per a introduir un punt clau, fes una pregunta que desperte interés. Fes preguntes per a repassar després d’analitzar un punt important o a l’acabar la presentació.