Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

Totals del 2018

Totals del 2018
 • Sucursals dels testimonis de Jehovà: 87

 • Països i territoris que informen: 240

 • Congregacions: 119.954

 • Assistència mundial al Memorial: 20.329.317

 • Participants dels emblemes: 19.521

 • Màxim de publicadors *: 8.579.909

 • Mitjana mensual de publicadors actius: 8.360.594

 • Percentatge d’augment sobre el 2017: 1,4

 • Nous publicadors batejats *: 281.744

 • Mitjana mensual de precursors *: 1.267.808

 • Mitjana mensual de precursors temporals: 446.642

 • Total d’hores dedicades a la predicació: 2.074.655.497

 • Mitjana mensual de cursos * bíblics: 10.079.709

Durant l’any de servici 2018, * els testimonis de Jehovà van destinar més de 188 milions d’euros a atendre les necessitats de precursors especials, missioners i responsables itinerants en les seues assignacions de servici. Per tot el món, un total de 20.331 ministres ordenats treballen a les instaŀlacions de les sucursals. Tots són membres de l’Orde mundial de Servents a Temps Complet Especial dels testimonis de Jehovà.

^ § 7 Un publicador és algú que publica, o predica activament, les bones notícies del Regne (Mateu 24:14). Trobaràs una explicació més detallada d’açò en l’article de jw.org «Quants testimonis de Jehovà hi ha per tot el món?».

^ § 10 Trobaràs més informació sobre els passos que s’han de fer per a batejar-se com a testimoni de Jehovà en l’article de jw.org «Com puc arribar a ser testimoni de Jehovà?».

^ § 11 Un precursor és un Testimoni batejat exemplar que dedica voluntàriament un nombre específic d’hores cada mes a predicar les bones notícies.

^ § 14 Trobaràs més informació en l’article de jw.org «Com és un curs bíblic?».

^ § 15 L’any de servici 2018 va començar l’1 de setembre de 2017 i va acabar el 31 d’agost de 2018.