Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

Totals del 2017

Totals del 2017
 • Sucursals dels testimonis de Jehovà: 90

 • Països i territoris que informen: 240

 • Congregacions: 120.053

 • Assistència mundial al Memorial: 20.175.477

 • Participants dels emblemes: 18.564

 • Màxim de publicadors *: 8.457.107

 • Mitjana mensual de publicadors actius: 8.248.982

 • Percentatge d’augment sobre el 2016: 1,4

 • Nous publicadors batejats *: 284.212

 • Mitjana mensual de precursors *: 1.249.946

 • Mitjana mensual de precursors temporals: 439.571

 • Total d’hores dedicades a la predicació: 2.046.000.202

 • Mitjana mensual de cursos * bíblics: 10.071.524

Durant l’any de servici 2017, * els testimonis de Jehovà van destinar més de 170 milions d’euros a atendre les necessitats de precursors especials, missioners i responsables itinerants en les seues assignacions de servici. Per tot el món, un total de 19.730 ministres ordenats treballen a les instaŀlacions de les sucursals. Tots són membres de l’Orde mundial de Servents a Temps Complet Especial dels testimonis de Jehovà.

^ § 7 Un publicador és algú que publica, o predica activament, les bones notícies del Regne (Mateu 24:14). Trobaràs una explicació més detallada d’açò en l’article «Quants testimonis de Jehovà hi ha per tot el món?».

^ § 10 Trobaràs més informació sobre els passos que s’han de fer per a batejar-se com a testimoni de Jehovà en l’article «Com puc arribar a ser testimoni de Jehovà?».

^ § 11 Un precursor és un Testimoni batejat exemplar que dedica voluntàriament un nombre específic d’hores cada mes a predicar les bones notícies.

^ § 14 Trobaràs més informació en l’article «Com és un curs bíblic?».

^ § 15 L’any de servici 2017 va començar l’1 de setembre de 2016 i va acabar el 31 d’agost de 2017.