Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 PART 12

Què necessita una família per a ser feliç?

Què necessita una família per a ser feliç?

L’amor és la clau de la felicitat familiar (Efesis 5:33)

Déu requerix que el matrimoni siga la unió d’un home i una dona.

Un bon marit tracta la seua dona amb tendresa i valora els seus sentiments.

La muller coopera amb el seu marit.

Els fills han d’obeir els pares.

 Sigues bondadós i fidel (Colossencs 3:5, 8-10)

La Bíblia diu que el marit ha d’estimar la seua muller com a sí mateix, i la muller ha de respectar el seu marit.

La Paraula de Déu condemna el sexe fora del matrimoni i la poligàmia.

La Bíblia ensenya a les famílies el que es necessita per a ser feliç.