Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

LLIÇÓ 13

Quin serà el futur de les religions?

Quin serà el futur de les religions?

1. Són bones totes les religions?

Hi ha gent sincera en totes les religions. Saber que Déu veu estes persones i es preocupa d’elles és una bona notícia. Però, per desgràcia, s’han comés moltes barbaritats en el nom de la religió (2 Corintis 4:3, 4; 11:13-15). Hem escoltat a les notícies que algunes religions han estat involucrades en el terrorisme, el genocidi, la guerra i l’abús de menors. Quina decepció pels qui creuen sincerament en Déu! Llig Mateu 24:3-5, 11, 12.

Mentres que la religió verdadera glorifica Déu, la falsa l’ofén. Esta ensenya idees que no estan a la Bíblia, falses ensenyances sobre Déu i sobre la mort. Però Jehovà vol que la gent conega la veritat sobre ell. Llig Ezequiel 18:4 i 1 Timoteu 2:3-5.

2. Què ensenya la Bíblia sobre el futur de la religió?

Jehovà no es deixa enganyar per les religions que diuen estimar-lo, però que en realitat estimen el món de Satanàs (Jaume 4:4). La Bíblia anomena el conjunt de religions falses com “Babilònia, la gran”. Babilònia era l’antiga ciutat on va començar la religió falsa després del diluvi del temps de Noé. Prompte, Déu eliminarà la religió que enganya i oprimix la humanitat. Llig Apocalipsi 17:1, 2, 5, 16, 17 i 18:8.

Hi ha més bones notícies. Jehovà no oblida la gent sincera que està dispersada dins les religions falses per tot el món. Ell està reunint estes persones a l’ensenyar-los la veritat. Llig Miquees 4:2, 5.

3. Què hauria de fer la gent sincera?

La religió verdadera unix les persones

Jehovà es preocupa per les persones que amen la veritat i desitgen fer el bé. Per això, les insta a deixar la religió falsa. Els qui estimen Déu estan disposats a fer canvis per agradar-lo. Llig Apocalipsi 18:4.

Al segle I, quan la gent sincera escoltava les bones notícies dels apòstols, responien amb goig. Jehovà els va ensenyar una nova manera de viure, més feliç, amb propòsit i amb esperança. Ells són un bon exemple per a nosaltres perquè van posar Déu en primer lloc a les seues vides. Llig 1 Tessalonicencs 1:8, 9 i 2:13.

Jehovà dóna la benvinguda dins la seua família aquells qui deixen la religió falsa. Si acceptes l’afectuosa invitació de Jehovà, obtindràs la seua amistat, l’amor d’esta família i vida eterna. Llig Marc 10:29, 30 i 2 Corintis 6:17, 18.

4. Com portarà Déu la felicitat a la Terra?

S’acosta el juí de la religió falsa. Quina bona notícia! Això alleujarà l’opressió de tota la humanitat. Mai més la religió falsa enganyarà i dividirà la humanitat. Tots adorarem units l’únic Déu verdader. Llig Apocalipsi 18:20, 21 i 21:3, 4.