Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

LLIÇÓ 9

Què necessita la teua família per a ser feliç?

Què necessita la teua família per a ser feliç?

1. Per què és important estar casat legalment?

Jehovà és el Déu feliç, i la bona notícia és que vol la felicitat de les famílies (1 Timoteu 1:11). Ell ha instituït el matrimoni. Estar casat legalment proveïx el marc de seguretat necessari per criar els fills dins d’una família feliç. Els cristians han de registrar els seus matrimonis d’acord amb la llei del seu país. Llig Lluc 2:1, 4, 5.

Què pensa Déu del matrimoni? Ell vol que siga una unió permanent entre un home i una dona. Jehovà vol que el marit i la muller siguen fidels l’un a l’altre (Hebreus 13:4). Ell odia el divorci (Malaquies 2:16). Però en el cas que un dels cònjuges cometa adulteri, Jehovà permet que l’altre cònjuge puga divorciar-se i tornar-se a casar. Llig Mateu 19:3-6, 9.

2. Com ha de ser la relació entre el marit i la muller?

Jehovà va crear l’home i la dona i els va donar papers complementaris dins del matrimoni (Gènesi 2:18). El cap de família és el marit. Ha de prendre la iniciativa en subministrar les necessitats bàsiques de la seua família i també ensenyar-los sobre Déu. El bon marit està disposat a sacrificar-se i deixar de costat les seues preferències per amor a la seua muller. El marit i la muller s’han d’estimar i respectar entre si. Cert, tots dos són imperfectes, però aprendre a perdonar és la clau per a tindre un matrimoni feliç. Llig Efesis 4:31, 32; 5:22-25, 33 i 1 Pere 3:7.

3. Hauries d’acabar amb el teu matrimoni si no eres feliç?

Si tens problemes al teu matrimoni, tots dos heu d’esforçar-vos per tractar-vos amb amor (1 Corintis 13:4, 5). La Paraula de Déu no recomana la separació com una forma de resoldre els problemes que freqüentment afronta el matrimoni. Llig 1 Corintis 7:10-13.

4. Fills, què espera Déu de vosaltres?

Jehovà vol que sigueu feliços. Vos dóna el millor consell perquè gaudiu de la vostra joventut i vol que vos beneficieu del coneixement i l’experiència dels vostres pares (Colossencs 3:20). També vol que experimenteu l’alegria de servir-lo. Llig Cohèlet 11:9–12:1; Mateu 19:13-15 i 21:15, 16.

5. Pares, què necessiten els vostres fills per a ser feliços?

Heu de treballar dur per proveir els fills d’aliment, casa i roba (1 Timoteu 5:8). Però perquè els vostres fills siguen feliços, també els heu d’ensenyar a estimar Déu i aprendre d’ell (Efesis 6:4). Si veuen que vosaltres mateixos estimeu Jehovà, estareu donant-los un bon exemple que els influirà profundament. Quan la vostra ensenyança es basa en la Paraula de Déu, ells aprenen a pensar de forma positiva. Llig Deuteronomi 6:4-7 i Proverbis 22:6.

Els fills necessiten que els animeu i els encomieu. També necessiten correcció i disciplina. Si reben esta educació, evitaran les males conductes que podrien afectar la seua felicitat (Proverbis 22:15). De tota manera, la disciplina mai ha de ser dura o cruel. Llig Colossencs 3:21.

Els Testimonis de Jehovà han publicat molts llibres que estan especialment dirigits a ajudar els pares i els fills. Estos llibres estan basats en la Bíblia. Llig Salm 19:8, 12 (v. 7, 11 en altres bíblies).