Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

LLIÇÓ 5

Quin és el propòsit de Déu per a la Terra?

Quin és el propòsit de Déu per a la Terra?

1. Per què va crear Déu la Terra?

Jehovà donà la Terra a l’ésser humà; és la nostra casa. Per tant, Déu no va crear la primera parella humana, Adam i Eva, per poblar el cel, sinó que va crear els àngels per viure-hi (Job 38:4, 7). Déu va posar el primer home en un meravellós paradís anomenat jardí de l’Edén (Gènesi 2:15-17). Jehovà va donar a Adam i als seus descendents la perspectiva de disfrutar de vida eterna a la Terra. Llig Salm 37:29 i 115:16.

Originalment, només el jardí de l’Edén era un paradís. La primera parella humana havia d’omplir la Terra amb els seus descendents i, a poc a poc, estendre el paradís per tot el planeta (Gènesi 1:28). La Terra mai serà destruïda, serà sempre la nostra casa. Llig Salm 104:5.

Mira el vídeo Per què va crear Déu la Terra?

2. Per què la Terra no és un paradís ara?

Adam i Eva van desobeir Déu i ell els va expulsar. El paradís es va perdre i ningú ha aconseguit restablir-lo. La Bíblia diu que, des de llavors, la Terra està governada per gent roïna. Llig Gènesi 3:23, 24.

Ha abandonat Jehovà el seu propòsit original per a la humanitat? De cap manera! Ell és totpoderós i no pot fallar (Isaïes 45:18). Farà que la vida dels éssers humans siga tal com volia al principi. Llig Salm 37:11, 34.

3. Com es restaurarà el paradís a la Terra?

Jesús, com a rei del Regne de Déu, convertirà la Terra en un paradís. Ell i els àngels, destruiran a tots els qui s’oposen a Déu a la batalla d’Harmagedon. Després, Jesús empresonarà Satanàs durant 1.000 anys. El poble de Déu sobreviurà a la destrucció perquè Jesús els guiarà i els protegirà. Ells gaudiran de vida eterna al paradís a la Terra. Llig Apocalipsi 20:1-3 i 21:3, 4.

4. Quan acabarà el sofriment?

Quan acabarà Déu amb la maldat que hi ha a la Terra? Jesús va donar un “senyal” per indicar quan s’acostaria la fi. Les condicions actuals amenacen la supervivència de la humanitat i mostren que vivim a “la fi del món”, la conclusió del sistema actual. Llig Mateu 24:3, 7-14, 21, 22.

Durant els 1.000 anys de govern celestial sobre la Terra, Jesús acabarà amb tot el sofriment (Isaïes 9:5, 6 [v. 6, 7 en altres bíblies]; 11:9). A més de ser rei, Jesús servirà com a Gran Sacerdot i eliminarà els pecats d’aquells que estimen Déu. Així, mitjançant Jesús, Jehovà farà desaparéixer les malalties, la vellesa i la mort. Llig Isaïes 25:8 i 33:24.

5. Qui viurà al paradís a la Terra?

A les sales de reunions dels Testimonis de Jehovà coneixeràs gent que estima Déu i que vol agradar-li

Totes les persones que obeïxen Déu viuran al paradís (1 Joan 2:17). Jesús va enviar els seus seguidors per trobar la gent de bon cor i ensenyar-los com podien agradar a Déu. Hui, Jehovà està preparant a milions de persones per viure en un futur al paradís a la Terra (Sofonies 2:3). A les reunions dels Testimonis de Jehovà, la gent aprén a ser millors persones dins i fora de la família. Pares i fills adoren junts Jehovà i aprenen com poden les bones notícies millorar la seua vida. Llig Miquees 4:1-4.