Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

LLIÇÓ 14

Per què té Déu una organització?

Per què té Déu una organització?

1. Per què va organitzar Déu l’antic Israel?

Déu va organitzar els descendents del patriarca Abraham en una nació, que va anomenar “Israel”, i els va donar un conjunt de lleis. Esta tenia al seu càrrec l’adoració verdadera i la Paraula de Déu (Salm 147:19, 20). Així, persones de totes les nacions podrien beneficiar-se per mitjà d’Israel. Llig Gènesi 22:18.

Déu va escollir els israelites per a ser els seus testimonis. La seua història demostra els beneficis d’obeir les lleis de Déu (Deuteronomi 4:6). Mitjançant els israelites, altres podrien conéixer el Déu verdader. Llig Isaïes 43:10, 12.

2. Per què estan organitzats els cristians verdaders?

Quan la nació d’Israel va perdre el favor de Déu, va ser reemplaçada per la congregació cristiana (Mateu 21:43; 23:37, 38). Ara, en lloc dels israelites, els cristians verdaders servixen com a testimonis de Jehovà. Llig Fets 15:14, 17.

Jesús va organitzar els seus seguidors per predicar i fer deixebles per totes les nacions (Mateu 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Este treball està arribant al seu punt culminant ara, a la conclusió d’este sistema de coses. Per primera vegada en la història, Jehovà ha unit en l’adoració verdadera milions de persones de totes les nacions (Apocalipsi 7:9, 10). Com que els cristians verdaders estan organitzats, poden ajudar-se i animar-se els uns als altres. Per tot el món tenen el mateix programa d’ensenyança bíblica a les seues reunions. Llig Hebreus 10:24, 25.

3. Quin és l’origen de l’organització actual dels Testimonis de Jehovà?

En la dècada de 1870, un xicotet grup d’estudiants de la Bíblia va començar a descobrir veritats bíbliques que havien estat ocultes durant molt de temps. Sabien que Jesús havia organitzat la congregació cristiana per predicar, així que van començar una campanya internacional per predicar el Regne. L’any 1931 van adoptar el nom de Testimonis de Jehovà. Llig Fets 1:8; 2:1, 4 i 5:42.

4. Com estan organitzats els Testimonis de Jehovà?

Al segle I, les congregacions cristianes de diferents parts de la Terra es van beneficiar d’una junta directiva que reconeixia Jesús com a Cap de la congregació (Fets 16:4, 5). De la mateixa manera, hui, els Testimonis de Jehovà de tot el món ens beneficiem d’una Junta Directiva formada per cristians d’experiència. Estos supervisen les sucursals dels Testimonis de Jehovà de tot el món que traduïxen, imprimixen i distribuïxen publicacions bíbliques en més de 600 idiomes. Així, la Junta Directiva pot guiar i animar amb les Escriptures a més de 100.000 congregacions per tot el món. A cada congregació, hòmens qualificats servixen de responsables i cuiden amb amor del ramat de Déu. Llig 1 Pere 5:2, 3.

Els Testimonis de Jehovà estan organitzats per predicar les bones notícies i fer deixebles. Com els apòstols, prediquen casa per casa (Fets 20:20). També s’oferixen per estudiar la Bíblia amb persones que estimen la veritat. Ara bé, no només són una organització, sinó també una família amb un bon Pare i, germans i germanes que es cuiden els uns als altres (2 Tessalonicencs 1:3). Com que el poble de Jehovà està organitzat per agradar-li i ajudar els altres, formen la família més feliç de la Terra. Llig Salm 33:12 i Fets 20:35.