Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

LLIÇÓ 11

Com ens beneficien els principis bíblics?

Com ens beneficien els principis bíblics?

1. Per què necessitem guia?

Com poden els principis bíblics ajudar-nos a prendre precaucions? SALM 36:10 (v. 9 en altres bíblies)

El nostre Creador és més savi que nosaltres. Com un bon pare, Jehovà es preocupa de nosaltres. No ens va crear perquè siguem independents d’ell (Jeremies 10:23). Així com els fills necessiten la guia dels seus pares, nosaltres també necessitem la Seua guia (Isaïes 48:17, 18). La guia que subministren els principis bíblics és un regal de part de Déu. Llig 2 Timoteu 3:16.

Les lleis i els principis de Jehovà ens ensenyen la millor manera de viure i ens mostren com podem aconseguir benediccions eternes en un futur. Com que Déu és el nostre Creador, el més correcte és que acceptem la seua guia. Llig Salm 19:8, 12 (v. 7, 11 en altres bíblies) Apocalipsi 4:11.

2. Què són els principis bíblics?

Són veritats fonamentals que servixen de base per saber com actuar en diverses situacions. Però, les lleis s’usen en circumstàncies específiques (Deuteronomi 22:8). Hem de pensar com aplicar un principi en una situació en particular (Proverbis 2:10-12). Per exemple, la Bíblia ensenya que la vida és un regal de Déu. Este principi bàsic pot guiar-nos en el treball, a casa i mentres viatgem. Ens fa prendre precaucions. Llig Salm 100:3.

3. Quins són els dos principis bíblics més importants?

Jesús en va destacar dos. El primer revela el propòsit de la nostra existència: conéixer Déu, amar-lo i servir-lo fidelment. Hem de tindre en compte este principi a totes les nostres decisions (Proverbis 3:6). Aquells que es prenen seriosament este principi bíblic, aconseguiran felicitat verdadera, vida eterna i ser amics de Déu. Llig Mateu 22:36-38.

El segon principi ens ajuda a tindre relacions pacífiques amb els altres (1 Corintis 13:4-7). Posar-lo en pràctica implica imitar la manera com Déu tracta les persones. Llig Mateu 7:12 i 22:39, 40

4. Com ens beneficien els principis bíblics?

Ensenyen a les famílies a estar unides per amor (Colossencs 3:12-14). La Paraula de Déu ensenya en un altre principi que el matrimoni ha de ser permanent, i això, protegix les famílies. Llig Gènesi 2:24.

Seguir els principis bíblics pot protegir el nostre benestar emocional i material. Per exemple, a les empreses preferixen treballadors honestos i diligents que es guien per principis bíblics (Proverbis 10:4, 26; Hebreus 13:18). La Paraula de Déu també ens ensenya a estar contents amb les coses necessàries i a valorar la nostra relació amb Déu per damunt de les coses materials. Llig Mateu 6:24, 25, 33 i 1 Timoteu 6:8-10.

Si posem en pràctica els principis bíblics, podem protegir la nostra salut (Proverbis 14:30; 22:24, 25). Per exemple, obeir la llei divina contra la borratxera ens protegix de malalties i accidents mortals (Proverbis 23:20). Jehovà ens permet consumir begudes alcohòliques amb moderació (Salm 104:15; 1 Corintis 6:10). Els principis divins ens beneficien perquè ens ensenyen a vigilar no només les nostres accions, sinó també els nostres pensaments (Salm 119:97-100). Però els cristians verdaders no només respecten les normes de Déu per traure’n benefici personal, sinó que ho fan per honrar Jehovà. Llig Mateu 5:14-16.