Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

Pren nota de la resposta

Pren nota de la resposta
  1. Com demostrem que estimem Déu? (Dt 13:4, 5 [vv. 3, 4 NM]; 1Jn 5:3)

  2. Per què hauríem d’estimar els nostres germans? (1Jn 4:11, 20, 21)

  3. Com podem estimar els altres? (Lv 19:18; Ef 5:29)

  4. De quines maneres podem imitar l’amor de Jehovà? (1Pe 4:8; Col 3:13)

  5. Com podem alabar a Jehovà a pesar dels problemes? (Sl 104:33; 146:2, 5)

  6. Què significa estimar a Jehovà de tot cor? (Ex 34:14; Am 5:15; Rm 12:11)