Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 4-H

Fets importants de la vida de Jesús a la Terra. Els últims dies de la predicació de Jesús a Jerusalem (2a part)

Fets importants de la vida de Jesús a la Terra. Els últims dies de la predicació de Jesús a Jerusalem (2a part)
VISUALITZA

QUAN

ON

FETS

MATEU

MARC

LLUC

JOAN

14 de nissan

Jerusalem

Jesús identifica Judes com al traïdor i el fa fora

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Instituïx el Sopar del Senyor (1Co 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Prediu que Pere el negaria i que els apòstols es dispersarien

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Promet un ajudant; paràbola del cep verdader, el manament d’amar-se; última oració amb els apòstols

     

14:1–17:26

Getsemaní

Agonia al jardí; traïció a Jesús i arrest

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalem

Annàs l’interroga; Caifàs el jutja al Sanedrí; Pere el nega

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Judes, el traïdor, es penja (Fe 1:18, 19)

27:3-10

     

Davant de Pilat, després davant d’Herodes i torna a Pilat

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilat busca alliberar Jesús, però els jueus preferixen Barrabàs; se sentencia a Jesús a morir en un pal de turment

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(Divendres, aprox. 3 de la vesprada)

Gòlgota

Mor en un pal de turment

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalem

Baixen el seu cos del pal i el porten a la tomba

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 de nissan

Jerusalem

Els sacerdots i els fariseus manen vigilar la tomba i segellar-la

27:62-66

     

16 de nissan

Jerusalem i rodalies; Emmaús

Jesús ressuscita; s’apareix 5 vegades als seus deixebles

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Després del 16 de nissan

Jerusalem; Galilea

S’apareix més voltes als deixebles (1Co 15:5-7; Fe 1:3-8); els dóna instruccions; els mana fer deixebles

28:16-20

   

20:26–21:25

25 de iar

Mt. de les Oliveres, a prop de Betània

40 dies després d’haver ressuscitat, Jesús puja al cel (Fe 1:9-12)

   

24:50-53