Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 4-B

Fets importants de la vida de Jesús a la Terra. Inici de la predicació de Jesús

Fets importants de la vida de Jesús a la Terra. Inici de la predicació de Jesús
VISUALITZA

QUAN

ON

FETS

MATEU

MARC

LLUC

JOAN

Tardor del 29

Riu Jordà, a la vora del riu, possiblement a Betània o a prop d’ella

Baptisme i unció de Jesús; Jehovà reconeix i aprova al seu fill

3:13-17

1:9-11

3:21-38

1:32-34

Desert de Judea

El Diable tempta Jesús

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Betània, a l’est del Jordà

Joan el Baptista identifica Jesús com el Corder de Déu; els primers deixebles s’unixen a Jesús

     

1:15, 29-51

Canà de Galilea; Cafarnaüm

Primer miracle, convertix l’aigua en vi a una boda; visita Cafarnaüm

     

2:1-12

Pasqua del 30

Jerusalem

Jesús fa neteja al temple

     

2:13-25

Parla amb Nicodem

     

3:1-21

Judea; Enon

Viatja a la part nord de Judea, els seus deixebles bategen; l’últim testimoni de Joan sobre Jesús

     

3:22-36

Tiberíades; Judea

Joan empresonat; Jesús se’n va a Galilea

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sicar (Samaria)

Ensenya als samaritans de camí a Galilea

     

4:4-43

Desert de Judea