Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 4-A

La vida de Jesús a la Terra. Fets ocorreguts abans de la predicació de Jesús

La vida de Jesús a la Terra. Fets ocorreguts abans de la predicació de Jesús
VISUALITZA

Els quatre Evangelis per orde cronològic

Les taules i els mapes següents mostren per on va viatjar i predicar Jesús. Les fletxes del mapa indiquen la direcció del viatge i no la ruta exacta.

Fets ocorreguts abans de la predicació de Jesús

QUAN

ON

FETS

MATEU

MARC

LLUC

JOAN

3 a. C.

Temple de Jerusalem

L’àngel Gabriel prediu el naixement de Joan el Baptista a Zacaries

   

1:5-25

 

aprox. 2 a. C.

Natzaret; Judea

L’àngel Gabriel prediu el naixement de Jesús a Maria; ella visita Elisabet, una familiar

   

1:26-56

 

2 a. C.

Muntanyes de Judea

Naix Joan el Baptista i li posen nom; Zacaries profetitza; Joan al desert

   

1:57-80

 

aprox. 1 d’octubre del 2 a. C.

Betlem

Jesús naix; “la Paraula s’ha fet home”

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

Proximitats de Betlem; Betlem

Un àngel dóna les bones notícies a uns pastors; àngels alaben Déu; pastors visiten el xiquet de bolquers

   

2:8-20

 

Betlem; Jerusalem

Es circumcida a Jesús al huité dia; els pares el presenten en el temple als 40 dies

   

2:21-38

 

1 a. C. o 1 d. C.

Jerusalem; Betlem; Egipte; Natzaret

Visita dels astròlegs; la família fuig a Egipte; Herodes assassina els xiquets; la família torna d’Egipte i s’instaŀla a Natzaret

2:1-23

 

2:39, 40

 

Pasqua de l’any 12

Jerusalem

Jesús, amb 12 anys, pregunta als mestres del temple

   

2:41-50

 
 

Natzaret

Jesús torna a Natzaret; continua sota els seus pares; aprén l’ofici de fuster; Maria cria quatre fills més, i també filles (Mt. 13:55, 56; Mc. 6:3)

   

2:51, 52

 

Primavera del 29

Desert, riu Jordà

Joan el Baptista comença a predicar

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28