Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 9

El tabernacle i el Gran Sacerdot

El tabernacle i el Gran Sacerdot
VISUALITZA

Parts del tabernacle

 1. 1 Arca (Èx 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Cortina interior (Èx 26:31-33)

 3. 3 Columna per a la cortina interior (Èx 26:31, 32)

 4. 4 Sant (Èx 26:33)

 5. 5 Santíssim (Èx 26:33)

 6. 6 Cortina exterior (Èx 26:36)

 7. 7 Columna per a la cortina exterior (Èx 26:37)

 8. 8 Sòcols de bronze (Èx 26:37)

 9. 9 Altar per a oferir encens (Èx 30:1-6)

 10. 10 Taula per als pans d’ofrena (Èx 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Canelobre (Èx 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Tapissos de lli (Èx 26:1-6)

 13. 13 Veles de pèl de cabra (Èx 26:7-13)

 14. 14 Coberta de pells d’ovella (Èx 26:14)

 15. 15 Sobrecoberta de pells de foca (Èx 26:14)

 16. 16 Posts (Èx 26:15-18, 29)

 17. 17 Sòcols de plata davall de cada post (Èx 26:19-21)

 18. 18 Travessers (Èx 26:26-29)

 19. 19 Sòcols de plata (Èx 26:32)

 20.  20 Pica de bronze (Èx 30:18-21)

 21. 21 Altar dels holocaustos (o dels sacrificis) (Èx 27:1-8)

 22. 22 Atri (Èx 27:17, 18)

 23. 23 Entrada de l’atri (Èx 27:16)

 24. 24 Teles de lli (Èx 27:9-15)

Gran sacerdot

El capítol 28 d’Èxode descriu amb detall les vestidures del gran sacerdot d’Israel