Salta al contingut

Instruccions per a la reunió El Viure Cristià i la Predicació

Instruccions per a la reunió El Viure Cristià i la Predicació

Índex

 

Apartat

Paraules d’introducció

 2

Tresors de la Paraula de Déu

 3

Millora en la predicació

 4

Visquem com a cristians

 5

Paraules de conclusió

 6

Millora en la lectura i l’ensenyança

 7

Consell

 8

Temps

 9

Visita del responsable itinerant

 10

Setmana de l’assemblea (incloent la regional)

 11

Setmana del Memorial

 12

Responsable de la reunió

 13

President de la reunió

 14

Coordinador de la junta de responsables

 15

Conseller auxiliar

 16

Classes auxiliars

 17

Vídeos

 18

1. El funcionament de la reunió El Viure Cristià i la Predicació seguirà l’orde exposat al Quadern d’activitats i també les següents instruccions. Es deu animar a tots els publicadors a presentar assignacions. També, aquells que es relacionen activament amb la congregació poden participar sempre que accepten les ensenyances de la Bíblia i apliquen els principis bíblics a la seua manera de viure (be-S pàg. 282).

 2. Paraules d’introducció: 3 minuts o menys. Cada setmana després del càntic i l’oració inicial, el president de la reunió despertarà l’interés de l’auditori per la informació que es tractarà. També destacarà una de les preguntes que es tractarà del «Full de respostes de la reunió El Viure Cristià i la Predicació».

 3. Tresors de la Paraula de Déu:

  • Discurs: 10 minuts. El tema i els dos o tres punts principals apareixen al Quadern d’activitats. Este discurs serà assignat a un responsable de congregació o a un servent ministerial qualificat. Al començar un nou llibre a la lectura setmanal de la Bíblia, es reproduirà un vídeo per introduir-lo. L’orador podrà relacionar el vídeo amb el tema; no obstant, haurà d’assegurar-se de tractar tots el punts principals del quadern. A més, si el temps ho permet, deu utilitzar les imatges, els gràfics i les idees basades en la Bíblia, que s’han preparat per complementar la informació.

  •   Buscant joies en la Bíblia: 8 minuts. Esta part de preguntes i respostes, sense introducció ni conclusió, la conduirà un responsable de congregació o un servent ministerial qualificat. Encara que pot distribuir el temps de cada pregunta segons la necessitat de la congregació, deu fer les quatre preguntes. A més, podria decidir si llegir o no tots els versicles citats en les primeres dos preguntes. Els comentaris haurien de ser de 30 segons o menys.

  • Lectura de la Bíblia: 4 minuts o menys. Esta assignació estarà a càrrec d’un germà. L’estudiant haurà de llegir la informació sense cap introducció ni conclusió. El president de la reunió es preocuparà d’ajudar el lector amb els diferents punts de l’oratòria com la precisió, la claredat, la fluïdesa, l’èmfasi adequat, la modulació, l’ús de pauses adequat i la naturalitat.

  4. Millora en la predicació: 15 minuts o menys. Esta secció s’ha preparat perquè tots tinguen l’oportunitat de practicar i millorar les seues habilitats per predicar i ensenyar. Els estudiants deurien basar les assignacions de la primera visita i la revisita en les Conversacions model que apareixen en la pàgina 1 del Quadern d’activitats. Podran decidir si introduir o no una publicació o un vídeo de les nostres Ferramentes per a ensenyar. De vegades, el Quadern d’activitats donarà instruccions addicionals sobre l’assignació. No cal que els estudiants afegisquen informació addicional només per omplir el temps. Algunes demostracions ben preparades poden acabar inclús en menys d’un minut. Si cal, els ancians també poden fer estes assignacions.

  • Vídeos de les Conversacions model: Els vídeos de les Conversacions model es reproduiran i s’analitzaran amb l’auditori cada setmana del mes. Estos vídeos seran de la primera visita, de la primera revisita i de la segona revisita. Esta part estarà a càrrec del president de la reunió.

  • Primera visita: Es pot assignar a un germà o a una germana. L’acompanyant deuria ser del mateix sexe o un membre de la seua família. Poden fer l’assignació assentats o plantats. L’estudiant començarà amb una salutació apropiada per al territori. L’assignació es deuria basar en la conversació model.

  • Primera revisita: Es pot assignar a un germà o a una germana. L’acompanyant no deuria ser del sexe contrari (km-S 5/97 pàg. 2). L’estudiant i l’acompanyant poden fer l’assignació de peus o assentats. L’estudiant deu demostrar què dir a algú que ha mostrat interés en la visita inicial. L’assignació es deuria basar en la conversació model del Quadern d’Activitats.

  • Segona revisita: Es pot assignar a un germà o a una germana. L’acompanyant no deuria ser del sexe contrari (km-S 5/97 pàg. 2). L’estudiant i l’acompanyant poden fer l’assignació de peus o assentats. L’estudiant deu demostrar què dir a algú que ha mostrat interés en la primera revisita. L’assignació es deuria basar en la conversació model.

  • Curs bíblic: Es pot assignar a un germà o a una germana. L’acompanyant no deuria ser del sexe contrari (km-S 5/97 pàg. 2). L’estudiant i l’acompanyant poden fer l’assignació de peus o assentats. L’objectiu és demostrar un fragment d’una sessió ja començada del curs bíblic. No fa falta fer ni una introducció ni una conclusió, a menys que l’estudiant estiga treballant en eixe punt d’oratòria. Tampoc cal llegir  en veu alta tota la informació, encara que es pot fer si u vol. S’han de destacar les habilitats per ensenyar.

  • Discurs: Este discurs s’assignarà a un germà per a que el presente a la congregació.

  5. Visquem com a cristians: 15 minuts. Després del càntic que introduïx esta part, els següents 15 minuts consten d’una o dos parts pensades per ajudar l’auditori a aplicar la Paraula de Déu. Si no hi ha cap altra indicació, estes parts s’assignaran a un responsable de congregació o a un servent ministerial qualificat amb l’excepció de l’assignació Necessitats de la congregació, que hauria de fer-la un responsable.

  • Estudi bíblic de congregació: 30 minuts. S’assignarà a un responsable de congregació qualificat. (Depenent de la necessitat, les congregacions amb pocs responsables poden utilitzar servents ministerials qualificats.) La junta de responsables determinarà qui està qualificat per dirigir-lo. Aquells que siguen aprovats han de ser capaços de presidir com cal, de distribuir bé el temps, d’emfatitzar els textos bíblics claus i d’ajudar l’auditori a apreciar el valor pràctic del que s’ha tractat. Trobaran principis pràctics en les instruccions publicades per a conduir l’Estudi de La Atalaya. On siga possible, es deu utilitzar cada setmana conductors i lectors diferents. Si el president de la reunió li demana que acurte l’estudi, el conductor decidirà com fer-ho. Una opció és ometre la lectura d’algun paràgraf.

  6. Paraules de conclusió: 3 minuts o menys. El president de la reunió El Viure Cristià i la Predicació repassarà els punts més pràctics de la reunió i mencionarà la informació de la setmana següent. Hauria de recordar el punt de la Fulla de respostes (lma). També pot deixar una pregunta pendent per a la setmana següent, així els germans podran meditar sobre ella durant la setmana. Com a recordatori i si queda temps, podria mencionar quins estudiants tenen assignació la següent reunió. A menys que s’indique el contrari, en esta part el president farà els anuncis pertinents o llegirà alguna carta. No s’ha d’anunciar assumptes rutinaris des de plataforma com per exemple l’horari habitual de les reunions per a la predicació o el programa de neteja, però sí que deurien posar-se al tauler d’anuncis. Si no hi ha prou temps per als anuncis o per a les cartes, el president demanarà als germans que tenen assignacions en la part Visquem com a cristians que acurten la seua durada. (Mira els  paràgrafs 5 i  9.) La reunió conclourà amb càntic i oració.

 7. Millora en la lectura i l’ensenyança: A partir de la setmana del 7 de gener de 2019, el president de la reunió deu utilitzar el fullet Millora per a donar recomanacions o consell. Cada estudiant ha de treballar el punt assignat indicat entre parèntesis junt amb l’assignació en el Quadern d’activitats. Durant la primera setmana de cada mes, el president de la reunió considerarà amb els assistents un capítol del fullet Millora. La secció «Anota el teu progrés» del fullet està dissenyat per a l’ús de l’estudiant i no deu ser marcat pel president.

  8. Consell: Després de cadascuna de les assignacions estudiantils, el president de la reunió donarà recomanacions i consells basats en el fullet Millora en aproximadament un minut. Quan el president introduïsca l’assignació, no dirà en quin punt està treballant l’estudiant. Quan l’estudiant acabe la seua assignació, i després d’encomiar-lo apropiadament, el president pot mencionar el punt en què esta treballant i explicar per què ho ha fet bé o comentar amablement per què deuria millorar en este punt. El president de la reunió, pot comentar altres aspectes de la demostració si veu que podria beneficiar l’estudiant o l’auditori. També  es podria donar consell constructiu addicional en privat basat en el fullet Millora o el llibre Benefíciese després de la reunió o en un altre moment, tant si és la lliçó assignada o un altre punt. (Per vore quin és el paper del responsable de la reunió i del conseller auxiliar, consulta els  paràgrafs 13 i  16.)

    9. Temps: Els germans assignats han de complir amb el temps indicat, fins i tot el president de la reunió amb els seus comentaris. Detindrà amb tacte les assignacions dels estudiants quan es passen del temps. Si alguna altra part de la reunió se n’ix del temps, el conseller auxiliar donarà consell en privat. La reunió completa, incloent càntics i oracions, ha de durar 1 hora i 45 minuts.

 10. Visita del responsable itinerant: Quan la congregació reba la visita del responsable itinerant, la reunió seguirà el funcionament que apareix al Quadern d’activitats amb les següents excepcions: L’Estudi bíblic de congregació es reemplaçarà per un discurs de 30 minuts a càrrec del responsable itinerant. El president de la reunió farà el repàs seguit de l’avanç de la setmana següent, farà els anuncis necessaris i llegirà les cartes que siguen precises abans d’introduir al responsable itinerant. Després del discurs, el responsable itinerant conclourà la reunió amb el càntic que haja triat. Durant la visita del responsable itinerant no es deuen fer classes auxiliars en l’idioma de la congregació. Un grup d’un altre idioma pot fer la classe inclús quan l’itinerant visite la congregació amfitriona. Tot i això, el grup s’ha d’ajuntar amb la congregació per al discurs de servici del responsable itinerant.

 11. Setmana de l’assemblea (incloent la regional): La setmana de l’assemblea (incloent la regional) no hi haurà reunió. La informació assignada per a eixa setmana s’hauria de considerar individualment o en família.

 12. Setmana del Memorial: Quan el Memorial caiga en un dia entre setmana no hi haurà reunió del Viure Cristià i la Predicació. Per descomptat les reunions per a la predicació es deuen mantindre el dia del Memorial.

  13. Responsable de la reunió: La junta de responsables seleccionarà un d’ells perquè faça de responsable de la reunió. Este s’ha d’assegurar que la reunió estiga ben organitzada i seguisca les instruccions. Haurà de mantindre una comunicació estreta amb el conseller auxiliar. Tan prompte com arribe el següent Quadern d’activitats, el responsable assignarà les assignacions dels estudiants per a la reunió d’eixe mes. (Mira el  paràgraf 4.) Cadascuna de les assignacions dels estudiants, haurien de distribuir-se com a mínim tres setmanes abans de la data en què s’ha de presentar. S’utilitzarà el formulari (S-89) Asignación para la reunión Vida y Ministerio Cristianos.

 14. President de la reunió: Cada setmana, un responsable de congregació farà de president de la reunió. (En congregacions on no hi ha quasi ancians, es pot usar si és necessari a servents ministerials qualificats.) Este serà el responsable de preparar les parts de les Paraules d’introducció i conclusió i d’analitzar els vídeos de les Conversacions model així com els vídeos que introduixen una lliçó d’estudi nova del fullet Millora. També introduirà totes les parts de la reunió i, depenent de quants responsables siguen, també podria fer-ne algunes. Els comentaris entre estes parts deuen ser molt breus. La junta de responsables determinarà quins d’ells estan qualificats per complir amb este paper. Normalment, els responsables qualificats seran assignats com a presidents periòdicament. Segons les circumstàncies de  la congregació, el responsable de la reunió es podria usar com a president amb més freqüència que a altres responsables qualificats. Si un responsable de congregació està qualificat per a fer l’Estudi bíblic de congregació, també podria servir com a president de la reunió. Però s’ha de tindre en compte que al president de la reunió se li demanarà que done recomanacions amoroses i consells útils als estudiants que tinguen assignació. El president serà també el responsable d’acabar la reunió a l’hora. (Mira els  paràgrafs 6 i  9.) Si el president vol i n’hi ha lloc, es podria posar un micròfon de peus a la plataforma per a presentar la següent part mentres el germà s’està preparant. De la mateixa manera, si vol, també podria estar assentat durant les assignacions de Lectura de la Bíblia i Millora en la predicació. Així estalviarà temps.

 15. Coordinador de la junta de responsables: Assignarà totes les parts de la reunió menys les parts dels estudiants. Això inclou elegir qui farà de president de la reunió cada setmana d’entre els responsables de congregació elegits per la junta. El coordinador de la junta de responsables, en coŀlaboració amb el responsable de la reunió, s’hauria d’assegurar que hi haja una còpia del programa de les assignacions al tauler d’anuncis.

  16. Conseller auxiliar: Sempre que siga possible s’usarà un responsable de congregació que siga un bon orador per a complir este paper. La seua responsabilitat serà donar consell privat, si cal, als responsables i servents ministerials quan tinguen una part assignada en la reunió d’El Viure Cristià i la Predicació, en conferències públiques, i en la lectura o consideració de l’Estudi de La Atalaya o l’Estudi bíblic de congregació. (Mira el  paràgraf 9.) Si hi ha diversos responsables de congregació que són bons oradors i mestres, es podrien alternar cada any. No cal que el conseller auxiliar done consell després de cada assignació.

 17. Classes auxiliars: Les congregacions podran fer classes auxiliars depenent del número d’estudiants. Cada classe auxiliar hauria de tindre un conseller qualificat, preferiblement un responsable de congregació. On siga necessari, es pot assignar a un servent ministerial ben qualificat. La junta de responsables decidirà qui s’encarregarà i si esta assignació serà rotativa. El conseller hauria de seguir el procediment indicat al  paràgraf 8. Si es fan classes auxiliars, es demanarà als estudiants que hi vagen quan s’acabe l’assignació de Buscant joies en la Bíblia dins de «Tresors de la Paraula de Déu». Es reuniran amb la resta de la congregació en acabar la part «Millora en la predicació». Si és possible, quan s’analitze un vídeo d’una conversació model, els germans de les classes auxiliars voran i escoltaran al president de la reunió des de la sala auxiliar. Si no és possible, el conseller de la classe auxiliar pot reproduir el vídeo amb un dispositiu mòbil i analitzar-lo.

 18. Vídeos: Es posaran vídeos relacionats amb esta reunió. Estos estaran disponibles en l’aplicació JW Library i per a una gran varietat de dispositius. De vegades, es posaran els vídeos de les Conversacions model a les Reunions per a la predicació després que s’hagen vist en El Viure Cristià i la Predicació.