Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 VISQUEM COM A CRISTIANS

Com podem preparar-nos per fer bons comentaris

Com podem preparar-nos per fer bons comentaris

Els bons comentaris tenen un efecte positiu en la congregació (Rm 14:19). També beneficien a aquells que els fan (Pr 15:23, 28). Per tant, hauríem d’esforçar-nos per donar almenys un comentari en cada reunió. Potser no ens donen el comentari la primera volta que alcem la mà, per això seria bo que portarem preparats més d’un comentari.

Un bon comentari...

  • ... ha de ser senzill, clar i breu. Es pot fer en 30 segons o menys

  • ... és millor que siga amb les nostres paraules

  • ... no és una repetició innecessària del que ja s’ha comentat prèviament

Si et donen el primer comentari...

  • ... dóna una resposta directa i senzilla a la pregunta

Si ja s’ha contestat la pregunta, podries...

  • ... mostrar la relació d’una cita bíblica amb el punt que s’estiga analitzant

  • ... mencionar quin efecte pot tindre la informació en les nostres vides

  • ... explicar com es pot posar en pràctica la informació

  • ... relatar breument una experiència que estiga relacionada amb el tema principal