Construcció d’una Sala de reunions a Austràlia

QUADERN D'ACTIVITATS Novembre 2018

Conversacions model

Conversacions model sobre l’esperança per als éssers volguts que han mort.

TRESORS DE LA PARAULA DE DÉU

M’estimes més que a estos?

Pere havia de decidir quina seria la seua prioritat en la vida, una carrera seglar o els interessos del Regne.

TRESORS DE LA PARAULA DE DÉU

Es derrama l’esperit sant en la congregació cristiana

Encara que eren de diferents orígens, els 3.000 nous batejats van adorar unidament.

VISQUEM COM A CRISTIANS

Coŀlabora en la predicació de territori multilingüe

Com poden els publicadors d’estes congregacions coŀlaborar i evitar així predicar el territori amb massa freqüència?

TRESORS DE LA PARAULA DE DÉU

Continuaren proclamant la Paraula de Déu amb valentia

Què va ajudar als apòstols a parlar amb valentia i convicció?

VISQUEM COM A CRISTIANS

Beneficis globals de la predicació amb els exhibidors

Quins bons resultats s’han obtingut de la predicació pública?

TRESORS DE LA PARAULA DE DÉU

Es posa a prova la nova congregació cristiana

Amb el suport de Jehovà, la nova congregació cristiana va perseverar a pesar de la injustícia i la persecució.

VISQUEM COM A CRISTIANS

Un donatiu per a Jehovà

Tots podem fer donacions voluntàries de diferents maneres per a donar suport a nivell local i mundial.