Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

Maneres d’oferir...

Maneres d’oferir...

¡DESPERTAD!

Pregunta: Ací té l’últim número de la revista ¡Despertad! Fixe’s en la pregunta que apareix ací, a la pàgina 2. Què pensa vosté?

Text: Pr 15:15

Com oferir-la: Este article menciona altres principis relacionats amb este tema.

¡DESPERTAD!

Pregunta: Pensa vosté que és fàcil trobar bons amics?

Text: Pr 13:20

Com oferir-la: Este número de ¡Despertad! conté informació pràctica sobre com fer bons amics. (Destaca l’article de les pàgines 10 i 11.)

ESCOLTA DÉU I VIURÀS PER SEMPRE

Pregunta: Li agradaria viure en un món aixina? (Mostra les pàgines 2 i 3 i escolta la resposta.)

Text: Jr 29:11

Com oferir-lo: Este fullet mostra com podem escoltar Déu i, a més, disfrutar del que Ell té pensat per a nosaltres. (Analitza les pàgines 4 i 5.)

ESCRIU LA TEUA PRESENTACIÓ

Gasta l’estructura dels exemples anteriors per fer la teua pròpia presentació.