Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 VISQUEM COM A CRISTIANS

Consells per a millorar la predicació. Discontinuem cursos bíblics que no progressen

Consells per a millorar la predicació. Discontinuem cursos bíblics que no progressen

PER QUÈ ÉS IMPORTANT: Si les persones volen salvar-se, han d’invocar el nom de Jehovà (Rm 10:13, 14). Ara bé, no tot el que accepta estudiar la Bíblia desitja viure sota les normes de Jehovà. Per això, ens hem d’assegurar d’invertir de la millor manera el nostre temps en la predicació per a ajudar a aquells que realment vullguen fer canvis per a agradar a Jehovà. Si després d’haver passat un temps raonable, un estudiant de la Bíblia no fa progressos significatius, hauríem de dirigir els nostres esforços sàviament cap a aquells que desitgen acostar-se a Jehovà i a la seua organització (Jn 6:44). Clar, si amb el temps la persona mostra de manera evident que té una disposició per a «la vida eterna», amb molt de gust continuarem amb el curset (Fets 13:48).

QUÈ POTS FER?:

  • Encomiem l’estudiant per voler adquirir coneixement exacte (1Tm 2:4).

  • Destaquem la importància de posar en pràctica el que aprén (Lc 6:46-49).

  • Analitzem amb carinyo la paràbola del sembrador i demanem-li que reflexione en què és el que li impedix progressar (Mt 13:18-23).

  • Expliquem-li amb tacte per què el curset s’ha de discontinuar.

  • Fem-li saber que regularment el visitarem per a animar-lo, i que podrà continuar el curset més avant si progressa.

MIRA EL VÍDEO, I DESPRÉS CONTESTA LES PREGUNTES SEGÜENTS:

  • En esta conversació, què mostra que l’estudiant no està progressant?

  • Com ha ajudat el publicador a l’estudiant a entendre que ha de fer canvis?

  • Com deixa el publicador la porta oberta per a continuar amb el curset en el futur?