Unes publicadores oferixen el fullet Bones notícies a l’Azerbaidjan

QUADERN D'ACTIVITATS Agost 2017

Maneres d’oferir...

Ací trobaràs suggerències per presentar la revista ¡Despertad! i per mostrar la veritat sobre el propòsit de Déu per a la humanitat. Aprofita estes idees per fer la teua presentació.

TRESORS DE LA PARAULA DE DÉU

Jehovà va recompensar una nació pagana

Passats els 13 anys que va durar l’assetjament de Tir, Jehovà va recompensar Babilònia. Com va valorar el treball i els sacrificis dels babilonis?

VISQUEM COM A CRISTIANS

Millora les teues qualitats espirituals: la humiltat

Per què és important ser humil? Com podem demostrar esta qualitat? Com ens ajuden a ser més humils la oració i l’exemple de Jesús?

TRESORS DE LA PARAULA DE DÉU

La gran responsabilitat del sentinella

Els sentinelles tenien la gran responsabilitat d’advertir del possible perill. Què volia donar a entendre Jehovà quan va nomenar Ezequiel sentinella d’Israel?

VISQUEM COM A CRISTIANS

Millora les teues qualitats espirituals: el valor

Per què hem de superar la por als hòmens? Com ens ajuda a tindre més valor la meditació, la oració i la confiança en Jehovà?

TRESORS DE LA PARAULA DE DÉU

Gog de Magog prompte serà destruït

La Bíblia descriu què passarà abans i després de la destrucció de Gog de Magog.

VISQUEM COM A CRISTIANS

Millora les teues qualitats espirituals: la fe

Com Abraham, hem de demostrar fe en Jehovà inclús quan passem per dificultats. Com podem edificar una fe forta en Jehovà?

TRESORS DE LA PARAULA DE DÉU

Com t’afecta la visió d’Ezequiel del temple

La visió d’Ezequiel del temple ens recorda les elevades normes que Jehovà exigix en la seua adoració. Què ens motiva a fer esta visió?

VISQUEM COM A CRISTIANS

Una bona oportunitat per a ser precursor temporal

Una manera exceŀlent de fer sacrificis de lloança és ser precursor temporal. Podries augmentar la teua participació en la predicació d’esta manera?