Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 VISQUEM COM A CRISTIANS

Predicar i ensenyar és essencial per a fer deixebles

Predicar i ensenyar és essencial per a fer deixebles

Jesús va manar als seus seguidors que feren deixebles (Mt 28:19). Açò implica predicar ensenyar. De tant en tant, hauríem de preguntar-nos: Com puc millorar en estos aspectes fonamentals de la labor de fer deixebles?

PREDICAR

En lloc d’esperar a que les persones s’acosten a nosaltres, hem de buscar activament aquell que siga «digne», o mereixedor (Mt 10:11). Quan participem en la predicació, ¿estem alerta a les oportunitats de parlar amb els qui trobem? (Fets 17:17) Lídia es va fer deixebla com a resultat de la predicació diligent de l’apòstol Pau (Fets 16:13-15).

«Sembra de bon matí la teua llavor i al vespre no dones repòs a les teues mans» (Ecle 11:6).

MIRA EL VÍDEO CONTINUA PREDICANT INFORMALMENT I DE CASA EN CASA SENSE CANSAR-TE, I DESPRÉS CONTESTA LES PREGUNTES SEGÜENTS:

  • En la seua rutina diària, com va mostrar Samuel que buscava de manera activa formes de plantar les llavors de la veritat?

  • Per què hem de perseverar en les diferents formes de predicació?

  • Amb qui podríem compartir el missatge del Regne durant les nostres activitats diàries?

ENSENYAR

Per fer deixebles, hem de fer més que simplement deixar publicacions a la gent. Per ajudar-los a progressar espiritualment, necessitem fer revisites i cursos bíblics (1Co 3:6-9). Ara bé, i si els nostres esforços per ensenyar la veritat del Regne a algú donen pocs resultats? (Mt 13:19-22) Hauríem de seguir buscant a aquells que són «terra bona» (Mt 13:23; Fets 13:48).

«Jo vaig plantar, Apoŀló va regar, però és Déu qui feia créixer» (1Co 3:6).

MIRA EL VÍDEO CONTINUA PREDICANT PÚBLICAMENT I FENT DEIXEBLES SENSE CANSAR-TE, I DESPRÉS CONTESTA LES SEGÜENTS PREGUNTES:

  • De quina manera Solomon i Mary regaren les llavors de la veritat en els cors d’Ezekiel i Abigail?

  • Quina hauria de ser la nostra meta al participar en els diferents aspectes de la predicació, incloent la predicació pública?

  • Com podríem donar més èmfasi a l’ensenyar la veritat als altres?