Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 VISQUEM COM A CRISTIANS

Utilitza amb eficàcia les ferramentes per a ensenyar

Utilitza amb eficàcia les ferramentes per a ensenyar

Fer deixebles és com construir una casa. Per a edificar eficaçment, hem de saber gastar les ferramentes com cal. Especialment, hem de ser hàbils a l’usar la Paraula de Déu, la qual és la nostra ferramenta principal (2Tm 2:15). També hem de saber gastar de manera eficaç altres publicacions i vídeos que tenim entre les nostres ferramentes per a ensenyar, amb l’objectiu de fer deixebles. *

Com pots millorar l’ús de les ferramentes per a ensenyar? 1) Demana ajuda al teu responsable de grup de predicació, 2) predica amb un publicador d’experiència o amb un precursor i, 3) no deixes de practicar i practicar. A mesura que sigues més hàbil a l’usar estes publicacions i vídeos, experimentaràs l’alegria de participar en esta labor d’edificació espiritual en els nostres dies.

REVISTES

FULLETS

LLIBRES

TRACTATS

VÍDEOS

INVITACIONS

TARGETES DE CONTACTE

^ § 3 Algunes publicacions no estan incloses entre les ferramentes per a ensenyar, ja que han sigut escrites i pensades per a un públic específic. Estes també es podrien utilitzar quan siga necessari.