Mateu 4:1-25

  • El Diable tempta a Jesús (1-11)

  • Jesús comença a predicar en Galilea (12-17)

  • Tria els primers deixebles (18-22)

  • Jesús predica, ensenya i cura (23-25)

4  Aleshores, l’esperit va guiar a Jesús cap al desert, on el Diable el va temptar.  I després de dejunar durant 40 dies i 40 nits, Jesús tenia fam.  El Temptador es va acostar a ell i li va dir: «Si eres fill de Déu, digues a estes pedres que es convertisquen en pans».  Però ell li va respondre: «Està escrit: “L’home no ha de viure només de pa, sinó de tota paraula que ix de la boca de Jehovà”».*  Després, el Diable el va portar a la ciutat santa, el va posar en la part més alta* del temple  i li va dir: «Si eres fill de Déu, tira’t des d’ací dalt, perquè està escrit: “Ell donarà als seus àngels una orde respecte a tu”, i “ells et portaran en les seues mans per a que el teu peu no xoque contra ninguna pedra”».  Però Jesús li va dir: «També està escrit: “No poses a prova a Jehovà* el teu Déu”».  En acabant, el Diable se’l va emportar a una muntanya altíssima i li va mostrar tots els regnes del món i la seua glòria.  I li va dir: «Et donaré tot açò si t’agenolles i m’adores una sola vegada». 10  Però Jesús li va contestar: «Ves-te’n, Satanàs! Perquè està escrit: “És a Jehovà* el teu Déu a qui has d’adorar, i has de servir-lo* només a ell”». 11  Després d’això, el Diable el va deixar estar. I uns àngels vingueren i es posaren a atendre a Jesús. 12  Quan Jesús es va enterar que havien arrestat a Joan, se’n va anar a Galilea. 13  I després d’eixir de Natzaret, es va establir en Cafarnaüm, al costat del mar que està en les regions de Zabuló i Neftalí. 14  D’esta manera es va complir el que s’havia dit per mitjà del profeta Isaïes: 15  «Oh Galilea de les nacions, terra de Zabuló i terra de Neftalí, tu que estàs en el camí que va al mar, a l’altra part del Jordà! 16  El poble que vivia en la foscor va vore una gran llum, i sobre els que vivien en una regió a l’ombra de la mort va sorgir la llum». 17  A partir d’aquell moment, Jesús va començar a predicar dient: «Penediu-vos, perquè el Regne del cel s’ha acostat». 18  Mentres caminava per la vora del mar de Galilea, va vore dos pescadors tirant una xàrcia al mar. Eren dos germans: Simó, a qui també li diuen Pere, i Andreu. 19  Ell els va dir: «Seguiu-me, i vos faré pescadors d’hòmens».* 20  Immediatament, deixaren les xàrcies i el seguiren. 21  Un poc més avant, va vore altres dos germans: Jaume i Joan, fills de Zebedeu. Estaven en una barca amb son pare arreglant les xàrcies quan Jesús els va cridar. 22  En seguida, deixaren la barca i a son pare, i el seguiren. 23  Jesús va començar a recórrer tota Galilea ensenyant en les sinagogues, predicant les bones notícies* del Regne i curant la gent de tota classe de malalties i de mals. 24  Per tota Síria, es va escampar la veu del que estava fent, i li portaven els que estaven afectats per tota classe de malalties i patiments, els endimoniats, els epilèptics i els paralítics, i ell els curava. 25  Per això, el seguien grans multituds de Galilea, de la Decàpolis,* de Jerusalem, de Judea i de l’altra banda del Jordà.

Notes

Consulta el glossari.
O «el parapet».
Consulta el glossari.
Consulta el glossari.
O «donar-li servici sagrat».
O «de persones».
O «la bona nova», «l’evangeli».
O «la regió de les Deu Ciutats».