Mateu 19:1-30

  • Matrimoni i divorç (1-9)

  • El do d’estar fadrí (10-12)

  • Jesús beneïx els xiquets (13-15)

  • La pregunta d’un jove ric (16-24)

  • Fer sacrificis pel Regne (25-30)

19  Després que Jesús diguera estes coses, va eixir de Galilea i va arribar a la frontera de Judea, a l’altra banda del Jordà.  També el va seguir molta gent, i ell va curar allí els que estaven malalts.  Aleshores, els fariseus se li acostaren per a posar-lo a prova i li van preguntar: «Està permés que un home es divorcie de la seua dona per qualsevol motiu?».  Ell els va respondre: «¿Que no heu llegit que aquell que els va crear en el principi els va fer home i dona  i va dir: “Per això, l’home deixarà a son pare i a sa mare, s’unirà* a la seua esposa i els dos seran una sola carn”?*  Aixina que ja no són dos, sinó una sola carn. Per tant, el que Déu ha unit,* que no ho separe ningun home».  Ells li digueren: «I per què va manar Moisés que l’home que volguera divorciar-se havia de donar-li un certificat de divorç a la seua dona i després despatxar-la?».  Ell els va contestar: «Per la vostra cabuderia,* per això Moisés vos va permetre divorciar-vos de la vostra dona. Però al principi no era aixina.  Jo vos dic que qualsevol que es divorcia de la seua dona, a no ser que siga per immoralitat sexual,* i es casa amb una altra comet adulteri». 10  Els deixebles li digueren: «Si esta és la situació entre un home i la seua dona, val més no casar-se». 11  Ell els va dir: «No tots poden fer* açò, només els que tenen el do. 12  Perquè alguns eunucs* ja nasqueren aixina, a altres els feren eunucs els hòmens, però n’hi ha altres que s’han fet eunucs a si mateixos* pel Regne del cel. Qui puga fer* açò, que ho faça». 13  Aleshores li van portar alguns xiquets per a que posara les mans sobre ells* i orara a favor seu, però els deixebles els van reprendre.* 14  Ara bé, Jesús va dir: «Deixeu estar els xiquets i no els impediu que s’acosten a mi, perquè el Regne del cel és dels que són com ells». 15  I després de posar les mans sobre ells, se’n va anar d’allí. 16  De repent, se li va acostar un jove i li va preguntar: «Mestre, quines coses bones he de fer per a obtindre la vida eterna?». 17  Jesús li va dir: «Per què em preguntes a mi sobre el que és bo? Només n’hi ha un que és bo. Si vols obtindre la vida, obeïx contínuament els manaments». 18  Ell li va preguntar: «Quins manaments?». I Jesús li va respondre: «No assassines, no cometes adulteri, no robes, no dones fals testimoni, 19  honra a ton pare i a ta mare i estima els altres com a tu mateix». 20  El jove li va dir: «Tot això ja ho estic fent, què més em falta?». 21  Jesús li va respondre: «Si vols ser perfecte,* ves, ven tot el que tens i dona els diners als pobres; aixina tindràs un tresor en el cel. Després, vine i seguix-me». 22  Quan el jove ho va sentir, se’n va anar molt trist perquè tenia molts béns. 23  Aleshores, Jesús va dir als seus deixebles: «Vos assegure que a un ric li serà difícil entrar en el Regne del cel. 24  També vos dic que és més fàcil que un camell passe per l’ull d’una agulla que no que un ric entre en el Regne de Déu». 25  Quan els deixebles ho van sentir, es quedaren molt desconcertats i van dir: «En eixe cas, qui es podrà salvar?». 26  Jesús se’ls va quedar mirant i els va dir: «Per als hòmens això és impossible, però per a Déu tot és possible». 27  En això, Pere li va dir: «Mira, nosaltres ho hem deixat tot i t’hem seguit. Què rebrem?». 28  Jesús els va dir: «Vos assegure que, quan es facen noves totes les coses* i el Fill de l’Home s’assente en el seu tron gloriós, els que m’heu seguit vos assentareu en 12 trons i jutjareu les 12 tribus d’Israel. 29  I tot aquell que haja deixat cases, germans, germanes, pare, mare, fills o camps per causa del meu nom rebrà 100 voltes més i heretarà la vida eterna. 30  »Però molts dels primers seran els últims, i molts dels últims seran els primers.

Notes

Lit. «s’adherirà».
O «un sol ser».
O «ha posat davall del mateix jou».
Lit. «Per la duresa del vostre cor».
O «a no ser que ella li haja sigut infidel». En grec, porneia. Consulta «immoralitat sexual» en el glossari.
Lit. «fer lloc per a».
Consulta el glossari.
O «han decidit viure com a eunucs».
Lit. «fer lloc per a».
És a dir, per a que els beneïra.
O «bonegar», «marmolar».
O «complet».
O «en la recreació».