Salta al contingut

Com pots viure per sempre?

Com pots viure per sempre?

Què diu la Bíblia

La Bíblia promet: «Els qui fan la voluntat de Déu viuen per sempre» (1 Joan 2:17). Què vol Déu que fem?

  • Aprén sobre Déu i el seu fill, Jesús. Jesús va dir a Déu en oració: «La vida eterna és que et coneguen a tu, l’únic Déu verdader, i aquell que tu has enviat, Jesucrist» (Joan 17:3). Què implica conéixer a Déu i a Jesús? Implica estudiar la Bíblia i aplicar el seu missatge en la nostra vida.  * La Bíblia revela els pensaments del Creador, Jehovà Déu, aquell que ens ha donat la vida (Fets 17:24, 25). La Bíblia també ens parla del seu fill, Jesús, que va ensenyar «paraules de vida eterna» (Joan 6:67-69).

  • Demostra fe en el sacrifici de rescat de Jesús. Jesús va vindre a la terra a «servir i a donar la seua vida com a rescat» (Mateu 20:28). El sacrifici de rescat de Jesús va obrir el camí als humans per a viure per a sempre en un paradís a la terra  * (Salm 37:29). Jesús va dir: «Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perda cap dels qui creuen en ell, sinó que tinguen vida eterna» (Joan 3:16). Nota que es requerix molt més que creure en Jesús. Hem de demostrar fe en ell, és a dir, escollir una manera de viure que estiga en harmonia amb les seues ensenyances i amb la voluntat de son Pare (Mateu 7:21; Jaume 2:17).

  • Tin una forta amistat amb Déu. Déu vol que ens acostem a ell i que siguem els seus amics (Jaume 2:23; 4:8). Déu és etern. Mai morirà, i vol que els seus amics també visquen eternament. Per mitjà de la seua Paraula, Déu expressa a aquells que el busquen: «Que tingueu llarga vida» (Salm 22:27 [v. 26 en altres bíblies]).

Idees errònies sobre la vida eterna

Idea errònia: Els esforços humans obtindran com a resultat la vida eterna.

Fet: Tot i que alguns avanços mèdics prometen allargar la duració de la vida humana, eixos esforços no portaran a la vida eterna. Només Déu pot donar-nos vida per sempre, ja que només ell és «la font de la vida» (Salm 36:10 [v. 9 en altres bíblies). Ell promet que «engolirà per sempre la mort» i concedirà vida eterna a tots els humans fidels (Isaïes 25:8; 1 Joan 2:25).

Idea errònia: Només les persones d’algunes races viuran per a sempre.

Fet: Déu no mostra favoritisme. Més bé, «es complau en els qui creuen en ell i obren amb rectitud, de qualsevol nació que siguen» (Fets 10:34, 35). Les persones de tots els antecedents ètnics i culturals que obeïxen Déu poden viure per a sempre.

Idea errònia: La vida eterna serà avorrida.

Fet: La promesa de la vida eterna ve de Déu, que ens estima i vol que siguem feliços (Jaume 1:17; 1 Joan 4:8). Ell sap que perquè puguem ser feliços, necessitem tindre un treball amb propòsit (Eclesiastés 3:12). Déu promet que aquells que visquen per sempre en la terra tindran un treball satisfactori i amb propòsit, cosa que els beneficiarà a ells i als seus sers volguts (Isaïes 65:22, 23).

A més, aquells que visquen per sempre continuaran aprenent coses noves sobre el seu Creador i les seues immenses obres creatives. Jehovà va fer els humans amb el desig de viure per sempre i aprendre sobre ell, encara que els hòmens mai podran «arribar a comprendre, des del començament fins el final, l’obra que Déu ha fet» (Eclesiastés 3:10, 11). Així que, aquells que visquen eternament, sempre tindran coses interessants que fer i que aprendre.

^ § 2 Els testimonis de Jehovà oferixen un curs gratuït de la Bíblia. Per a més informació, mira el vídeo Com és un curs de la Bíblia?