Salta al contingut

Ensenya la Bíblia que la Terra és plana?

Ensenya la Bíblia que la Terra és plana?

Què diu la Bíblia

No, la Bíblia no ensenya que la Terra siga plana. * La Bíblia no és un llibre de ciència. No obstant això, no hi ha res en ella que estiga en contra del que la ciència ha demostrat. Les paraules de la Bíblia estan «assegurades per sempre més» (Salm 111:8).

 A què es referix la Bíblia amb l’expressió «les quatre parts de la terra»?

Les expressions «les quatre parts de la terra» i «d’un cap a l’altre de la terra» no s’han d’entendre literalment com si la terra fóra quadrada o tinguera final (Isaïes 11:12; Job 37:3). Evidentment, estes expressions són figures retòriques que es referixen a tota la superfície de la terra. La Bíblia també utilitza els quatre punts cardinals de manera pareguda (Lluc 13:29).

El terme hebreu que es traduïx com «parts» o «d’un cap a l’altre» pareix ser que és una expressió basada en la paraula «ales». D’acord amb The International Standard Bible Encyclopedia, «com una au cobrix els seus pollets amb l’ala, [este terme en hebreu] adquirix el significat d’extremitat o final d’una cosa que està estirada». La mateixa obra de consulta afegix que en Job 37:3 i Isaïes 11:12 «el terme significa costa, frontera o extremitat de la superfície de la terra». *

 Què es pot dir de la temptació que li va fer Satanàs a Jesús?

Per a temptar a Jesús, el Diable se l’endugué «dalt d’una muntanya molt alta», i li mostrà «tots els regnes del món i la seua glòria» (Mateu 4:8). Alguns afirmen que este relat bíblic ensenya que el món sencer és visible des d’un sol punt en una terra plana. Però en este relat, esta «muntanya molt alta» pareix ser que és una metàfora i no un lloc físic literal. Analitza per què esta conclusió és raonable.

  • No hi ha cap muntanya tan alta des d’on es puguen vore tots els regnes del món.

  • El Diable no només li va mostrar a Jesús tots els regnes, sinó també «la seua glòria». Eixos detalls no podrien ser visibles des d’una distància tan gran; per tant queda clar que el Diable va utilitzar una espècie de visió per a mostrar-li a Jesús estes coses. Açò es podria comparar a quan una persona utilitza un projector o una pantalla per a ensenyar a algú fotografies d’alguns llocs de la terra.

  • Un relat paraŀlel que es troba en Lluc 4:5 on diu que el Diable li va mostrar a Jesús «en un instant tots els regnes del món», cosa que seria impossible amb la capacitat visual que tenim els humans. Açò vol dir que el Diable va temptar a Jesús d’altres formes que res tenien a vore amb la vista en sentit literal.

^ § 1 La Bíblia es referix a Déu com aquell que habita per damunt del «cercle de la terra» (Isaïes 40:22, en altres bíblies). Algunes obres de consulta admeten que la paraula «cercle» també es podria traduir com esfera, encara que hi ha alguns erudits que no estan del tot d’acord. De tota manera, queda clar que la Bíblia no ensenya que la Terra siga plana.

^ § 3 Edició revisada, volum 2, pàgina 4.