Salta al contingut

Serà destruïda la Terra?

Serà destruïda la Terra?

Què diu la Bíblia

 No, el planeta Terra mai serà destruït, cremat o reemplaçat. La Bíblia ensenya que Déu va crear la terra perquè fóra habitada per sempre.

  •   «Els justos posseiran la terra, hi habitaran per sempre més.» (Salm 37:29)

  •   «Assentares la terra sobre uns fonaments, incommovible per segles i segles.» (Salm 104:5)

  •   «La terra es manté sempre.» (Eclesiastés 1:4)

  •   «El Senyor, creador del cel, ell que és Déu, que ha fet la terra i l’ha formada, [...] que no l’ha creada buida sinó bona per a habitar.» (Isaïes 45:18)

Destruiran els humans la terra?

 Déu no permetrà que els humans arruïnen la terra per complet a causa de la contaminació, les guerres o per altres coses. Més bé, la Bíblia diu que destruirà «els destructors de la terra» (Apocalipsi 11:18). Com ho farà?

 Déu reemplaçarà els governs humans, que no han sigut capaços de cuidar la terra, amb un Regne celestial perfecte (Daniel 2:44; Mateu 6:9, 10). Este Regne estarà dirigit pel fill de Déu, Jesucrist (Isaïes 9:6, 7). Jesús va fer milacres controlant les forces naturals (Marc 4:35-41). Com a Rei del Regne de Déu, Jesús tindrà control total sobre la terra i els seus elements (Marc 4:35-41). Ell tornarà a crear, o renovarà, les condicions en la terra, i farà que siguen similars a les del jardí de l’Edén (Mateu 19:28; Lluc 23:43).

No diu la Bíblia que la terra es cremarà amb foc?

 No. Normalment, este malentés es deu al fet que se sol malinterpretar el text de 2 Pere 3:7, on diu: «Té reservats per al foc el cel i la terra d’ara». Analitzem dos punts importants que ens ajuden a entendre el significat d’eixes paraules.

  1.   La Bíblia gasta els termes «cel», «terra» i «foc» per a referir-se a més d’una cosa. Per exemple, Gènesi 11:1 diu: «En tota la terra es parlava una sola llengua». Ací, «terra» es referix a la societat humana.

  2.   El context de 2 Pere 3:7 indica el significat del cel, la terra i el foc del què es parla. Els versicles 5 i 6 fan referència al Diluvi del temps de Noé. En eixa ocasió es va destruir el món d’aquell temps, però el planeta Terra no va desaparéixer. El que va passar és que el Diluvi va eliminar una societat violenta, o «terra» (Gènesi 6:11). També va destruir una espècie de «cel», que són les persones que governaven aquella societat en la terra. Per tant, es va destruir la gent violenta, no el nostre planeta. Noé i la seua família van sobreviure a la destrucció d’aquell món i van viure a la terra després del Diluvi (Gènesi 8:15-18).

 De manera pareguda a les aigües del Diluvi, la destrucció o el «foc» de 2 Pere 3:7 acabarà amb les persones malvades, no amb el planeta Terra. Déu promet: «Un cel nou i una terra nova, on regnarà la justícia» (2 Pere 3:13). Esta «terra nova» o societat humana, estarà governada per «un cel nou», o un nou govern, el Regne de Déu. Sota la governació del Regne, la terra es convertirà en un paradís pacífic (Apocalipsi 21:1-4).