Salta al contingut

És el Regne de Déu una condició del cor?

És el Regne de Déu una condició del cor?

Què diu la Bíblia

 No, el Regne de Déu no és simplement una condició de cor dels cristians. a La Bíblia indica clarament on està al referir-se a ell com «el Regne del cel» (Mateu 4:17). També mostra que es tracta d’un govern real que governa des del cel. Vegem-ho.

  •   El Regne de Déu té governants, súbdits, lleis i el mandat d’establir la voluntat de Déu en el cel i en la terra (Mateu 6:10; Apocalipsi 5:10).

  •   El Regne de Déu governarà «la gent de tots els pobles, nacions i llengües» de la terra (Daniel 7:13, 14). La seua autoritat no ve dels seus súbdits, sinó directament de Déu (Salm 2:4-6; Isaïes 9:6 [v. 7 TNM]).

  •   Jesús els va dir als seus apòstols fidels que governarien amb ell en el Regne del cel i que s’assentarien «en trons» (Lluc 22:28, 30).

  •   El Regne acabarà amb els seus enemics (Salm 2:1, 2, 8, 9; 110:1, 2; 1 Corintis 15:25, 26).

 La Bíblia no ensenya que el Regne del cel governe a través del nostre cor. En eixe sentit, el Regne de Déu no és una cosa que es porte en el cor. Ara bé, la Bíblia sí que mostra que «la paraula del Regne» o la «bona nova del Regne» pot i deu influir en el nostre cor (Mateu 13:19; 24:14).

Què vol dir «el Regne de Déu està enmig de vosaltres?»?

 La traducció de Lluc 17:21 en algunes bíblies ha confós a molta gent sobre la ubicació real del Regne. Per exemple, Els Quatre Evangelis en Llengua Valenciana diuen: «El regne de Deu ya està dins de vosatres». Per a entendre correctament este versicle, hem de tindre en compte el context.

És impossible que el Regne de Déu estiguera en el cor dels enemics malvats de Jesús

 Jesús estava parlant als fariseus, un grup de líders religiosos que l’odiaven fins al punt de voler matar-lo (Mateu 12:14; Lluc 17:20). En una ocasió, els va dir: «Per dins sou plens d’hipocresia i de maldat» (Mateu 23:27, 28). Creus que el Regne podia ser una condició del cor d’estos hòmens tan roïns?

 Altres traduccions bíbliques traduïxen més clarament Lluc 17:21 al dir que el Regne de Déu «és enmig de vosaltres» (Bíblia valenciana. Traducció interconfessional i Evangelis, per Joan F. Mira). En quin sentit estava el Regne del cel «enmig» dels fariseus? En el sentit que Jesús, com a rei designat per Déu, estava allí davant d’ells (Lluc 1:32, 33).

a Moltes esglésies ensenyen que el Regne de Déu està dins de la persona, en el seu cor. Per exemple, l’Enciclopèdia Catòlica afirma: «El Regne de Déu significa [...] el govern de Déu en els nostres cors». I el papa Benet XVI, en el seu llibre Jesús de Natzaret, va dir: «El Regne de Déu arriba a través del cor que escolta. Eixe és el seu camí».