Salta al contingut

Quants noms té Déu?

Quants noms té Déu?

Què diu la Bíblia

 Déu només té un nom personal. En hebreu s’escriu יהוה i en valencià normalment es traduïx com «Jehovà». a Per mitjà del seu profeta Isaïes, Déu va dir: «Jo soc Jehovà. Eixe és el meu nom» (Isaïes 42:8, Traducció del Nou Món). Este nom apareix unes 7.000 voltes en els manuscrits bíblics antics, moltes més voltes que qualsevol altre terme que faça referència a Déu o qualsevol nom d’altra persona. b

Hi ha altres noms per a referir-se a Jehovà?

 La Bíblia utilitza únicament un nom personal per a referir-se a Déu. No obstant això, la llista que apareix a continuació mostra els títols i descripcions que apareixen en la Bíblia i que revelen diferents aspectes de la personalitat de Jehovà i de les seues característiques.

Títol

Referència

Significat

Aŀlà

(Ninguna)

La paraula «Aŀlà», originàriament de l’àrab, no és el nom personal de Déu sinó un títol que significa «Déu». Les traduccions de la Bíblia en àrab i altres idiomes utilitzen «Aŀlà» com l’equivalent per a «Déu».

Alliberador, Redemptor

Isaïes 41:14

Rescata la humanitat del pecat i la mort per mitjà del sacrifici de Jesucrist (Joan 3:16).

Altíssim

Salm 47:3 [v. 2 en altres bíblies]

Ocupa la posició més elevada.

Creador

Isaïes 40:28

Ell va fer que existiren totes les coses.

Déu

Gènesi 1:1

Objecte que rep culte; ser poderós. Elohim és una paraula hebrea que està en plural, la qual cosa indica la majestat, la dignitat o l’exceŀlència de Jehovà.

Déu dels déus

Deuteronomi 10:17

Ell és el Déu suprem en contrast amb els «ídols» inútils que adoren alguns (Isaïes 2:8).

Déu feliç

1 Timoteu 1:11

L’alegria i la felicitat formen part de la seua personalitat (Salm 104:31).

Déu sobirà

Gènesi 15:2

Té la màxima autoritat, en hebreu Adonai.

El qui escolta les oracions

Salm 65:3 (v. 2 en altres bíblies)

Escolta personalment totes les oracions que se li fan amb fe.

Gelós

Èxode 34:14

No tolera rivalitat en la seua adoració. Este títol també es pot traduir com «exigisc de ser el teu únic Déu» o «no suporte rivals» (nota).

Gran creador

Salm 149:2

Va fer que totes les coses arribaren a existir (Apocalipsi 4:11).

Gran instructor

Isaïes 30:20, 21

Ensenya coses de profit i dona guia (Isaïes 48:17, 18).

Jo soc el qui soc

Èxode 3:14

Arriba a ser el que faça falta per a complir el seu propòsit. Esta frase també es pot traduir: «Jo Seré qualsevol cosa que jo vulga» o «Jo Resultaré Ser el que Resultaré Ser» (The Emphasised Bible, de J. B. Rotherham; Traducció del Nou Món, nota). Esta descripció ens ajuda a entendre millor el nom personal de Déu, Jehovà, com està explicat en el següent versicle (Èxode 3:15).

L’Alfa i l’Omega

Apocalipsi 1:8; 21:6; 22:13

«El principi i la fi» o «el primer i el darrer» signifiquen que no hi ha hagut cap Déu totpoderós abans de Jehovà i que tampoc n’hi haurà cap després (Isaïes 43:10). L’alfa i l’omega són la primera i l’última lletra de l’alfabet grec.

L’ancià carregat d’anys

Daniel 7:9, 13, 22

No va tindre principi, va existir des de sempre, abans que ningú i abans que existira qualsevol cosa (Salm 90:2).

Pare

Mateu 6:9

Ell ens ha donat la vida.

Pastor

Salm 23:1

Cuida dels qui l’adoren.

Rei de l’eternitat

Apocalipsi 15:3

La seua governació no té principi ni final.

Roca

Salm 18:2, 46

Un refugi segur i una font de salvació.

Salvador

Isaïes 45:21

Allibera del perill o de la destrucció.

Santíssim

Proverbis 9:10

És el ser més sant (moralment net i pur) que existix.

Senyor

Salm 135:5

Amo o propietari, en hebreu Adon i Adonim.

Suprem

Daniel 7:18, 27

El sobirà de l’univers.

Terrisser

Isaïes 64:7 [v. 8 en altres bíblies]

Tal com el terrisser modela l’argila, Déu té autoritat sobre les persones i les nacions (Romans 9:20, 21).

Totpoderós

Gènesi 17:1

Té un poder iŀlimitat. L’expressió hebrea «El-Xadai», que significa «Déu totpoderós», apareix set voltes en la Bíblia.

Noms de llocs en les Escriptures Hebrees

Alguns noms de la Bíblia inclouen el nom personal de Déu, però estos no substituïxen el nom de Déu.

Nom del lloc

Referència

Significat

Jehovà-Nisí

Èxode 17:15

«El Senyor és el meu estendard.» Jehovà és un Déu a qui acudir per a trobar protecció i ajuda (Èxode 17:13-16).

Jehovà-Salom

Jutges 6:23, 24

«El Senyor és pau.»

Jehovà-Yiré

Gènesi 22:13, 14

«El Senyor proveeix.»

Raons per a conéixer i usar el nom de Déu

  • El nom de Déu, Jehovà, ha de ser molt important per a ell perquè l’ha inclòs milers de voltes en la Bíblia (Malaquies 1:11).

  • El fill de Déu, Jesús, va destacar repetidament la importància del nom de Déu. Per exemple, quan va orar a Jehovà li va dir: «Santifica el teu nom» (Mateu 6:9; Joan 17:6).

  • Quan coneixem i utilitzem el nom de Déu estem fent els primers passos per a tindre una amistat amb Jehovà. (Salm 9:11 [v. 10 en altres bíblies]; Malaquies 3:16). Açò ens permet beneficiar-nos d’esta promesa de Déu: «Ja que s’empara en mi, jo el salvaré, el protegiré perquè coneix el meu nom» (Salm 91:14, cursives nostres).

  • La Bíblia reconeix: «És cert que n’hi ha que són considerats déus al cel i a la terra, com si de fet existiren molts déus i molts senyors» (1 Corintis 8:5, 6). No obstant això, la Bíblia identifica per nom a l’únic Déu verdader, Jehovà (Salm 83:18 NM).

a Alguns erudits de l’hebreu preferixen utilitzar el nom «Jahvé».

b Jah és la contracció del nom Jehovà, que apareix en l’expressió «Aŀleluia» i significa alabeu a Jah (Apocalipsi 19:1). El nom Jah junt amb l’expressió aŀleluia apareixen unes 50 voltes en la Bíblia.