Salta al contingut

Per què s’anomena a Jesús el Fill de Déu?

Per què s’anomena a Jesús el Fill de Déu?

Què diu la Bíblia

La Bíblia sovint anomena a Jesús «el Fill de Déu» (Joan 1:49). L’expressió «Fill de Déu» reconeix que Déu és el Creador, o la font de la vida, inclosa la de Jesús (Salm 36:10 [v. 9 en altres bíblies]; Apocalipsi 4:11). La Bíblia no ensenya que Déu engendrara un fill com ho fan els humans.

La Bíblia també anomena els àngels «fills de Déu» (Job 1:6, nota). I diu que el primer humà, Adam, va ser «fill de Déu» (Lluc 3:38). No obstant això, com Jesús era la primera creació de Déu i l’únic creat directament per ell, la Bíblia el descriu com el Fill de Déu més important.

 Va viure Jesús al cel abans de nàixer en la terra?

Sí. Jesús era una criatura espiritual al cel abans de nàixer com a humà a la terra. De fet, ell mateix va dir: «He baixat del cel» (Joan 6:38; 8:23).

Déu va crear a Jesús abans de crear qualsevol altra cosa. En referència a Jesús, la Bíblia diu:

Jesús va acomplir la profecia que deia: «Els seus orígens vénen d’antic, vénen de l’eternitat» (Miquees 5:1 [v. 2 en altres bíblies]; Mateu 2:4-6).

 Què feia Jesús abans de vindre a la terra?

Tenia una posició elevada al cel. Jesús va parlar d’esta posició quan va orar: «Glorifica’m tu, Pare, [...] amb la glòria que jo tenia vora teu abans que el món existira» (Joan 17:5).

Va ajudar son Pare a crear totes les coses. Jesús treballava al costat de Déu com «un mestre d’obres» (Proverbis 8:30). La Bíblia diu sobre Jesús: «Déu ha creat per ell totes les coses, tant les del cel com les de la terra» (Colossencs 1:16).

Déu va treballar amb Jesús per a crear totes les coses. Esta creació incloïa les criatures espirituals, així com l’univers físic (Apocalipsi 5:11). En cert sentit, esta cooperació entre Déu i Jesús era com la d’un arquitecte amb un obrer. L’arquitecte crea un disseny, i l’obrer el convertix en una realitat.

Ell era la Paraula. Quan es menciona la vida prehumana de Jesús, la Bíblia l’anomena «la Paraula» (Joan 1:1). Evidentment, açò significa que Déu va utilitzar el seu Fill per a transmetre informació i instruccions a altres criatures espirituals.

Pareix que Jesús també va ser el portaveu de Déu per als humans en la terra. Probablement, quan Déu va donar instruccions a Adam i Eva en el jardí de l’Edén va parlar per mitjà de la Paraula, és a dir, Jesús (Gènesi 2:16, 17). És possible que Jesús fora l’àngel que va guiar a l’antic Israel enmig de terres desèrtiques i fora la veu que els israelites devien obeir (Èxode 23:20-23). *

^ § 12 La Paraula no és l’únic àngel que Jehovà va utilitzar com a portaveu. Per exemple, va utilitzar altres àngels, a part del seu primogènit, per a transmetre la seua Llei als israelites de l’antiguitat (Fets 7:53; Gàlates 3:19; Hebreus 2:2, 3).