Salta al contingut

Què diu la Bíblia sobre els desastres naturals?

Què diu la Bíblia sobre els desastres naturals?

Què diu la Bíblia?

 Déu no és el causant dels desastres naturals que ocorren hui en dia, de fet es preocupa per les persones que s’han vist afectades per ells. Els desastres naturals són una de les coses que causen més sofriment que el Regne de Déu eliminarà. Mentrestant, Déu dona consol a totes aquelles persones que hagen patit algun desastre natural (2 Corintis 1:3).

 Per què podem estar segurs que els desastres naturals no són un castic de Déu?

 Segons està registrat en la Bíblia, els desastres naturals són diferents a la manera en com Déu va utilitzar les forces de la naturalesa.

  •   Els desastres naturals destruïxen i maten indiscriminadament. En contrast, els actes de juí que registra la Bíblia foren selectius. Per exemple, quan Déu va destruir les antigues ciutats de Sodoma i Gomorra es va assegurar que un bon home, Lot, i les seues dos filles sobrevisqueren (Gènesi 19:29, 30). Déu coneixia l’interior de les persones d’aquell temps i va destruir només les que va considerar malvades (Gènesi 18:23-32; 1 Samuel 16:7).

  •   Els desastres naturals solen ocórrer quasi sense avisar. No obstant això, Déu va donar advertència a les persones malvades abans d’utilitzar les forces de la naturalesa en contra d’elles. Les persones que van fer cas d’estes advertències van tindre l’oportunitat de fugir del desastre (Gènesi 7:1-5; Mateu 24:38, 39).

  •   Les decisions i accions humanes han provocat els desastres naturals. Com és possible? Perquè han danyat la naturalesa i han construït en llocs on a sovint hi ha terratrémols, inundacions i temperatures extremes (Apocalipsi 11:18). Déu no té culpa de les males decisions que han pres els humans ni dels seus mals resultats (Proverbis 19:3).

 Són els desastres naturals un senyal que vivim en els últims dies?

 Sí, les profecies bíbliques indiquen que hi hauria desastres naturals durant «la fi del món» o «en els darrers dies» (Mateu 24:3; 2 Timoteu 3:1). Per exemple, amb relació al temps que vivim, Jesús va dir: «Hi haurà fam i terratrémols per totes parts» (Mateu 24:7). Prompte Déu llevarà de la terra totes les coses que causen patiment i dolor, inclosos els desastres naturals (Apocalipsi 21:3, 4).

 Com ajuda Déu a les persones que han sigut víctimes d’un desastre natural?

  •   Déu consola les víctimes per mitjà de la seua Paraula, la Bíblia. La Bíblia ens assegura que Déu es preocupa per nosaltres i que se sent malament quan ens veu patir (Isaïes 63:9; 1 Pere 5:6, 7). També revela la seua promesa en la qual diu que arribarà el dia en què no hi haurà més desastres naturals. Consulta el quadro « Versicles bíblics que animen les víctimes dels desastres naturals».

  •   Déu ajuda les víctimes per mitjà dels seus servents. Déu utilitza els seus servents en la terra per a que imiten l’exemple de Jesús. Es va profetitzar que Jesús vindria a la terra «a curar els cors desfets» i «a consolar a tots els qui estan de dol» (Isaïes 61:1, 2). Els servents de Déu s’esforcen per fer el mateix (Joan 13:15).

     Déu també utilitza els seus servents per a donar ajuda pràctica, en sentit físic i material, a les víctimes dels desastres naturals (Fets 11:28-30; Gàlates 6:10).

Els testimonis de Jehovà han donat ajuda pràctica a les víctimes d’un huracà a Puerto Rico

 Ens poden ajudar els consells bíblics a estar preparats per a afrontar un desastre natural?

 Sí, encara que la Bíblia no és un llibre d’instruccions sobre com preparar-se davant d’un desastre natural, sí que conté principis bíblics que són molt útils. Per exemple:

  •   Fer plans amb antelació sobre què fer si ocorre un desastre natural. «L’astut veu venir la malvestat i busca refugi» (Proverbis 22:3). Demostrem ser savis si decidim amb temps què fer abans de fer front a una situació perillosa. Dins d’eixe pla, s’hauria de tindre preparada una motxilla d’emergència per a poder-se-la emportar i assajar amb la família a on anar en cas de desastre.

  •   És més important la vida que les possessions. La Bíblia diu: «Perquè hem vingut a aquest món sense res, i no ens en podrem endur res» (1 Timoteu 6:7, 8). Hem d’estar disposats a deixar la casa i les nostres possessions a fi de poder fugir del desastre. Fem bé de recordar que la nostra vida té més valor que qualsevol possessió material (Mateu 6:25).