Salta al contingut

Què són «les claus del Regne»?

Què són «les claus del Regne»?

Què diu la Bíblia

 «Les claus del Regne» representen l’autoritat per a que les persones puguen «entrar al Regne de Déu» (Mateu 16:19; Fets 14:22). a Jesús li va donar a Pere «les claus del Regne del cel». Açò vol dir que Pere va rebre l’autoritat per a revelar informació sobre com persones fidels, al rebre l’esperit sant de Déu, podrien disfrutar del privilegi d’entrar en el Regne de Déu en el cel.

Per a qui s’utilitzaren les claus?

 Pere va utilitzar l’autoritat que Déu li va donar per a permetre que tres grups de persones entraren en el Regne.

  1.   Els jueus i els jueus conversos. Poc temps després de la mort de Jesús, Pere va animar a una multitud de jueus creients a acceptar a Jesús com a l’elegit per Déu per a governar en el Regne. Pere els va mostrar el que havien de fer per a salvar-se. Per tant, els va donar la possibilitat d’entrar en el Regne i milers de persones «acceptaren les seues paraules» (Fets 2:38-41, Evangelis, per Joan F. Mira [EV]).

  2.   Els samaritans. Temps després, Pere va rebre l’assignació d’anar a predicar als samaritans. b Una volta més, va utilitzar una clau del Regne quan, junt amb l’apòstol Joan, van orar «perquè reberen l’Esperit Sant» (Fets 8:14-17). Açò els va donar l’oportunitat als samaritans d’entrar en el Regne.

  3.   Els gentils. Tres anys i mig després de la mort de Jesús, Déu li va revelar a Pere que els gentils, és a dir, els no jueus, també tindrien l’oportunitat d’entrar en el Regne. Com a conseqüència, Pere va utilitzar una de les claus per a predicar als gentils i, d’esta manera, els va donar l’oportunitat de rebre l’esperit sant, fer-se cristians i tindre la perspectiva de ser membres del Regne (Fets 10:30-35, 44, 45).

Què significa «entrar al Regne de Déu»?

 Aquells que entren «al Regne de Déu» arriben a ser cogovernants amb Jesús en el cel. La Bíblia va predir que s’assentarien «en trons» i que governarien «sobre la terra» (Lluc 22:29, 30; Apocalipsi 5:9, 10 EV).

Idees errònies sobre les claus del Regne

 Idea errònia: Pere decidix qui pot entrar en el cel.

 Realitat: La Bíblia diu que no seria Pere sinó Jesucrist qui «ha de jutjar vius i morts» (2 Timoteu 4:1, 8, Nou Testament, Ed. Quatre Rius; Joan 5:22). De fet, Pere mateix va dir que Déu «ha designat com a jutge dels vius i dels morts» a Jesús (Fets 10:34, 42 EV).

 Idea errònia: Pere va decidir quan utilitzar les claus del Regne.

 Realitat: Quan Jesús va parlar de les claus del Regne, li va dir a Pere: «El que lligues ací en la terra quedarà lligat en el cel, i el que deslligues ací en la terra quedarà deslligat en el cel» (Mateu 16:19 EV). Encara que alguns entenen que estes paraules signifiquen que Pere era qui decidia en el cel, els verbs originals en grec mostren que les decisions de Pere seguien les que s’havien pres en el cel, en comptes de precedir-les. c

 La Bíblia mostra que Pere es va sotmetre al cel quan va utilitzar les claus del Regne. Per exemple, va respondre a les instruccions de part de Déu quan va utilitzar la tercera clau (Fets 10:19, 20).

a A voltes, la Bíblia utilitza el terme clau com a símbol d’autoritat i responsabilitat (Isaïes 22:20-22; Apocalipsi 3:7, 8).

b Els samaritans practicaven una religió que era diferent del judaisme, però que incloïa algunes ensenyances i pràctiques de la llei mosaica.

c Consulta la nota d’estudi de Mateu 16:19 en La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio).