Salta al contingut

Registres antics confirmen la ubicació d’una tribu israelita

Registres antics confirmen la ubicació d’una tribu israelita

La Bíblia explica que, quan els israelites conqueriren la terra promesa i la repartiren entre les diferents tribus, deu clans de la tribu de Manassés van rebre parts del territori a l’oest del riu Jordà, separats de la resta de la seua tribu (Josué 17:1-6). Però, hi ha evidències arqueològiques al respecte?

En 1910 es va desenterrar a Samaria una coŀlecció de fragments de ceràmica amb inscripcions. Estos fragments, anomenats òstracons, contenien registres escrits en hebreu que documentaven l’entrega de materials de luxe al palau reial de la ciutat, com per exemple vi i oli per a cosmètica. Es van trobar en total 102 òstracons que daten del segle VIII abans de la nostra era, però només 63 són completament llegibles. En conjunt, estos 63 fragments revelen dates i noms de clans, així com les identitats d’emissors i receptors de mercaderies.

És significatiu que tots els clans identificats en els òstracons de Samaria pertanyen a la tribu de Manassés. D’acord amb la NIV Archaeological Study Bible, açò proporciona «una evidència addicional al que diu la Bíblia sobre els clans de Manassés i el territori en el qual la Bíblia afirma que s’establiren».

Esta inscripció identifica a una dona anomenada Noah que va ser descendent de Manassés

Els òstracons de Samaria també confirmen la precisió de l’escriptor bíblic Amós, qui va dir a la gent rica d’aquella època: «Beveu el vi en grans copes i vos perfumeu amb les essències més fines» (Amós 6:1, 6). També corrobora que eixos articles van ser importats al territori habitat pels deu clans de Manassés.